Kompetanseoversikten gir deg responsive600

Full oversikt – helt enkelt

Har du oversikt over hva dine ansattes kompetanse? Vet du hva de kan? Har de lov til å utføre jobbene de gjøre? Å ha full kontroll kan høres komplisert ut, men trenger ikke å være det. Trainors kompetanseoversikt gir deg nemlig full oversikt over dette og enda litt til. Dette er både enormt nyttig og ekstremt viktig. Hvorfor? Det finner du ut her.

Sikkerhetskort.no – for økt sikkerhets skyld

Hender det at du lurer på hvem som har adgang til hvilke anlegg, hvor nøklene er og hvem av dine ansatte som har kompetanse til å utføre jobben? I den skybaserte tjenesten sikkerhetskort.no får du full oversikt over dette og enda litt til.

Den trygge maaten aa gjoere det paa responsive600

Sikkerhetskort.no – for økt sikkerhets skyld

Hender det at du lurer på hvem som har adgang til hvilke anlegg, hvor nøklene er og hvem av dine ansatte som har kompetanse til å utføre jobben? I den skybaserte tjenesten sikkerhetskort.no får du full oversikt over dette og enda litt til.

Gratiswebinar

Delta på gratis webinar!

Vil du lære hvordan du effektivt kan holde oversikt over dine ansattes kompetanse og opplæringsbehov? Hvordan du finner de gode rapportene på sikkerhetskort.no, eller hva slags muligheter du har som firmaadministrator? I en serie korte og effektive webinarer går vi igjennom temaer flere av våre kunder og samarbeidspartnere er opptatt av. Webinarene er helt gratis.

Kontroll måling og dokumentasjon av jordingssystem

Kontroll, måling og dokumenta-sjon av jordingssystem

Med avansert måleutstyr og høyt kvalifisert personell kontrollerer, måler og dokumenterer vi jordingssystem over hele landet, fra nord til sør. Vi benytter de nyeste måleteknikkene innen fagområdet og er til enhver tid oppdatert på gjeldene forskrifter og normer. Ingen jobb er for liten, ingen for stor, vi tilpasser oss kundens ønske, anleggets størrelse og kompleksitet. Selv er vi stolte av å bidra til trygghet på arbeidsplasser og for å ivareta person- og driftssikkerheten i elektriske anlegg i hele landet. Å la våre proffe fagfolk ta den jobben, kan være noe av det smarteste du gjør.

Kontroll, måling og dokumentasjon av jordingssystem

Med avansert måleutstyr og høyt kvalifisert personell kontrollerer, måler og dokumenterer vi jordingssystem over hele landet, fra nord til sør. Vi benytter de nyeste måleteknikkene innen fagområdet og er til enhver tid oppdatert på gjeldene forskrifter og normer. Ingen jobb er for liten, ingen for stor, vi tilpasser oss kundens ønske, anleggets størrelse og kompleksitet. Selv er vi stolte av å bidra til trygghet på arbeidsplasser og for å ivareta person- og driftssikkerheten i elektriske anlegg i hele landet. Å la våre proffe fagfolk ta den jobben, kan være noe av det smarteste du gjør.

Inspeksjon og rådgivning

For å sikre god drift- og personsikkerhet er det viktig at elektriske installasjoner blir prosjektert, installert og vedlikeholdt på en riktig måte. Spesielt kritisk er elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, der en liten feil kan gi katastrofale følger.

Inspeksjon og raadgivning

Inspeksjon og rådgivning

For å sikre god drift- og personsikkerhet er det viktig at elektriske installasjoner blir prosjektert, installert og vedlikeholdt på en riktig måte. Spesielt kritisk er elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, der en liten feil kan gi katastrofale følger.

E laering

E-læring

Vi har gjort det enkelt for deg å oppdatere deg faglig og sørge for at ditt personell til enhver tid har de nødvendige sikkerhetskursene. Når vi i Trainor lager e-læringskurs er vi opptatt av høy faglig kvalitet. Derfor gir vi våre fremste fageksperter ansvaret for innholdet. Sammen med kreative og innovative multimediedesignere og systemutviklere, skaper vi kurs som er engasjerende og lett å forstå. Velg blant utvalget i vår kursportefølje, eller la oss skreddersy kurs for din bedrift.

Klasseromskurs

I flere tiår har Trainor utviklet og avholdt klasseromskurs innen fagområdene Ex, forskrifter, elektro, automatisering og HMS både for offshore og landbasert virksomhet. Med høy faglig kvalitet og engasjerte, oppdaterte og dyktige instruktører gir vi deg og dine ansatte kompetansen dere trenger for å sikre en trygg arbeidshverdag.

Klasseromskurs

Klasseromskurs

I flere tiår har Trainor utviklet og avholdt klasseromskurs innen fagområdene Ex, forskrifter, elektro, automatisering og HMS både for offshore og landbasert virksomhet. Med høy faglig kvalitet og engasjerte, oppdaterte og dyktige instruktører gir vi deg og dine ansatte kompetansen dere trenger for å sikre en trygg arbeidshverdag.

Beregning av spenningsfall

Beregning av spenningsfall

I denne kalkulatoren kan du på enkel måte beregne antatt totalt spenningsfall i kabler, og få en indikasjon på antatt prosentvis spenningsfall i en installasjon. I beregningen er standardverdien for resistivitet satt til 0.0175 ohm*mm2/m for kobber (cu), alternativt 0,029 ohm*mm2/m for aluminium (al).