LSI

LSI

LSI er et spesialforlag innen området HMS og løfteutstyr, og utarbeider opplæringsmateriell til bruk i sikkerhetsopplæringen.

Daglig leder Hans Chr. Elmholdt har siden 1970 arbeidet med undervisning / opplæring av maskinførere, kranførere, sakkyndige personer og kontrollører av kraner og løfteredskap.

Elmholdt har lærerutdanning fra Statens Yrkespedagogiske Høyskole, og har yrkespraksis som både maskinfører og kranfører.

Han har i flere år deltatt i nasjonal og internasjonal sammenheng vedr. forskriftsarbeid, krav til opplæring, standardisering og normative krav innenfor fagområdet.

https://lsi-bok.no/

Kurs fra LSI: