AAK Safety

AAK Safety

AAK Safety er bygget opp rundt sikkerhet, og rutinene er forankret i solide verdier fra friluftsliv, fjellføring og klatring.

Det er stor respekt og forståelse for HMS og kvalitet i hele AAK Safety, og dette gjenspeiles i hvordan arbeidsoppgaver utføres i hele bedriften. AAK er opptatt av alt arbeid utføres på en god etisk måte.

https://aaksafety.no/

Kurs fra AAK Safety: