Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Dokumentering av Vern i PLS skap

Dokumentering av Vern i PLS skap

Aleksander Almbakk
Aleksander Almbakk

Hei. Det skal bygges et Siemens PLS skap der en strømforsyning forsyner en PLS, 4 I/O moduler, og en HMI skjerm. Det tenkes at disse beskyttes seperat, altså med 3stk 1 polte automatsikringer.

Når jeg skal dokumentere disse vernene er jeg litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det. Skal jeg henvise til vernet som blir anbefalt i PLSens manual, eller skal jeg henvise til NEK400 eller kanskje maskinforskriften?

Uansett, så tenker jeg at det må begynnes med å sjekke opp nominell strømtrekk samt startstrømmer på komponentene i PLS skapet. Dette bestemmer størrelse på vern samt utløserkarakteristikk. 

Når størrelsen til vernet er dokumentert, dokumenterer jeg lednings tverrsnitt i henhold til i2 faktor på vernet. Strømføringsevne på kabler under 1 kvadrat finner jeg i produktdatabladet til ledningen, eller i maskinforskriften.

Nå som komponentene er beskyttet mot overbelast, må jeg sjekke at vernet har godkjent kortslutningsbeskyttelse.

1. Her må det framskaffes informasjon fra nettleverandør angående høyeste mulig kortslutning som kan oppstå i anlegget, som bestemmer vernets bryterevne.

2. Også må det beregnes den minste kortslutningen som kan oppstå i anlegget, dette er for å sjekke at vernet klarer å legge ut selv de minste kortslutningstrømmene.

3. Det må i tillegg sjekkes at vernet legger ut på kortslutning før ledninger blir overopphetet. Det brukes formler i NEK400 for å beregnet dette.

Er dette riktig framgangsmåte for å dokumentere kabel og vern i et PLS skap? 

Re: Dokumentering av Vern i PLS skap

Re: Dokumentering av Vern i PLS skap

Du beskriver fremgangsmåte som ivaretar krav i FEL, ved å følge NEK 400.

Om anlegget er underlagt Forskrift om maskiner er NEK EN 60204-1 førende.

Her kan du i stor grad også støtte deg på anbefaling fra Siemens i manual for PLS, men pass på at vernet har tilstrekkelig bryteevne.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor