Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lærlinger

Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lærlinger

Tommy Eidsmo
Tommy Eidsmo

Hei.

Jeg jobber i ett landbassert annlegg med oppdrett av rensefisk og vi fikk akkurat registrert oss i Elvirksomhetsregisteret til DSB. planen er at vi skal starte med å ta inn lærlinger på automasjon ila året.

vi sammarbeider med lokalt opplæringskontor og ett par andre installasjonsfirma.

vi er i hovedsaklig godkjent for drift og vedlikehold da jeg og teknisk sjef har fagbrev i elektrofag.

jeg har vert automatiker 12 år nå og har også gruppe L.

hvordan dekker jeg den nye læreplanen til dagens automatikere?

punkt 1.5. Planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer

kan vi som bedrift/foretak bygge automatiserte systemer selv og dokumentere dette?

kan dette dokkumenteres med å vise til erfaring innenfor bygging av slike annlegg?

hva med størrelse og omfang av slike automatiserte anlegg osv, hvor går grensen?

det jeg fant hos DSB var hovedsaklig for videre distribusjon av slike systemer osv..

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Tommy,

Tusen takk for spørsmålene.

Opplæringskontoret etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer, og melder lærlingen opp til en avsluttende, praktisk fagprøve.

Så til dine spørsmål:

Ja, dere som bedrift kan bygge automatiserte systemer. Det er vanskelig å mene noe om hvor grensen går mellom størrelse og omfang på anlegget. Her er mitt tips å være i god dialog med Opplæringskontoret. Det er de som skal godkjenne innholdet i den avsluttende praktiske prøven.

Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder arbeidsoppgaver fra alle modulene i læreplanen.

Følgende sentrale elementer skal inngå i fagprøven:

•   en komplett styringsoppgave

•   minimum fire målemetoder

•   minimum en reguleringssløyfe som skal optimaliseres

•   montering av utstyr og tilhørende kabler

•   en motorstyring med tilhørende kabeldimensjonering og vern

Den praktiske fagprøven skal normalt avholdes på rundt 5-10 arbeidsdager, typisk 7 arbeidsdager. Deloppgaven om PLS (programmerbare styringssystemer) kan ha et omfang på 1/2 til 1 dag, synes jeg. 

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...

Tommy Eidsmo
Tommy Eidsmo

vet du noe om hvor dette står beskrevet at vi som foretak kan utføre slik bygging selv?

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...
Rune Øverland
Forumleder

Hei Tommy,

1) Hjemmel

https://lovdata.no/dokument/SF/fo...alifikasjoner%20for%20elektrofagfolk

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg setter krav til kvalifikasjoner til dem som blant annet prosjekterer elektriske anlegg.

§ 3 tar seg av registeringsplikt: Den som tilbyr å utføre eller utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, skal registreres som foretak i Elvirksomhetsregisteret.

§ 7 setter krav til relevant utdannelse:

Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Den som har det faglige ansvaret for bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg, skal oppfylle kravene i første ledd og ha bestått egen prøve administrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den direktoratet bemyndiger.

 

2) Elektrofagprøven

Her kan du lese mer om elektrofagprøven, slik § 7 krever for ansvarlig person.

https://www.installatorproven.no/...proven2/om-elektroinstallatorproven/

Trainor holder kurs. Har du spørsmål, ta kontakt med kursholder Hans Olav Arnesen.

https://www.trainor.no/cms/Om-Tra...et-AS/Undervisning/Hans-Olav-Arnesen

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...

Tommy Eidsmo
Tommy Eidsmo

https://www.trainor.no/cms/Forum/...-selge-maskin-utstyr-Lover-og-regler

finner en tråd som ligner her.

jeg har sjekket litt i MD, men finner ikke noe info om krav til selve foretak som ønsker å bygge til eget bruk og som ikke skal omdisponeres for videre salg osv...

etter å lest alt dette så sitter jeg igjen med flere spørsmål.

bladet elsikkerhet 91 side 18 sier noe om maritime annlegg som er godt beskrevet og gir mulighet for å rette asnvaret mot noen annen enn installatører.

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...

Tommy Eidsmo
Tommy Eidsmo

mente elsikkerhet nr 90

Re: Faglig Ansvarlig i Bedrift Industri for Lær...

Øystein
Øystein

Må virksomheten som har automatiker og driver med drift og vedlikhold av elektrisk utstyr ha faglig ansvarlig som har avlagt installatør prøve?

Når du skal da ha lærlinger må du da ha en faglig ansvarlig med avlagt prøve? 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor