Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Fagprøve

Dette er en gammel forumtråd. Innholdet kan være utdatert.

Fagprøve

Snart automatiker
Snart automatiker

Hei

Jeg skal ha fagprøve i automasjonsfaget i juni. Lurte på om jeg kunne få noe tips eller noe noen vet jeg bør lese meg opp på før prøven

Takk for alle svar jeg får 

Re: Fagprøve

Re: Fagprøve
Rune Øverland
Forumleder

Hei Snart Automatiker,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Forslag til lesepensum

https://www.vfk.no/doc/BiblForFagprover/Automasjon.pdf

Dokumentet er utarbeidet av Vestfold fylkeskommune, og gir eksempel på fagprøves innhold, og hvordan sensor skal vurdere en besvarelse.

Og, her er et tilsvarende dokument fra fylkeskommunen for Agder-fylkene:

https://www.vaf.no/media/6362552/...r-automatiseringsfaget-rev-2016-.pdf

 

2. Prøvenemnda

Prøvenemnda skal ved prøvestart orientere kandidaten om hvordan prøven skal gjennomføres.

Prøvenemnda har ansvaret for at prøven gjennomføres i samsvar med retningslinjene. Prøvenemnda skal utlevere kandidaten en oppgavetekst med eventuelle vedlegg, som klart definerer prøvens innhold og omfang, herunder tidsrammer for de tre delene: planleggingsdelen, gjennomføringsdelen og dokumentasjonsdelen.

Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder arbeidsoppgaver fra alle modulene i læreplanen.

Følgende sentrale elementer skal inngå i fagprøven: 

  • en komplett styringsoppgave
  • minimum fire målemetoder
  • minimum en reguleringssløyfe som skal optimaliseres
  • montering av utstyr og tilhørende kabler
  • en motorstyring med tilhørende kabeldimensjonering og vern

 Arbeidet skal utføres i henhold til aktuelle forskrifter og direktiver. Oppgaven skal utformes slik at flere mål blir vurdert og slik at alle kandidater får mulighet til å vise hva de kan. Den må derfor inneholde elementer av ulik vanskelighetsgrad.

 

3. Dokumenter

Det er viktig, og sentralt i gjennomføringen av den praktiske fagprøven at arbeidet skal være i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, og bransjestandarder. Basert på hvilke oppgaver som fagprøven inneholder er dette sentrale dokumenter:

  • NEK 400: Elektriske lavspenningsinstallasjoner 
  • FSE: Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • NEK 420A: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
  • IEC 61892-7: Elektriske installasjoner på flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs
  • OLF 120: Fittings og small bore tubing systemer

Re: Fagprøve

Automatiker
Automatiker
Sitat
Snart automatiker skrev:

Hei

Jeg skal ha fagprøve i automasjonsfaget i juni. Lurte på om jeg kunne få noe tips eller noe noen vet jeg bør lese meg opp på før prøven

Takk for alle svar jeg får 

Ville hatt fokus på sikkerhet. Du bør derfor lese FSE nøye. Men også sette deg inn i hvilke HMS regler som gjelder for arbeidet, arbeidsstedet, verktøyet, osv. Du vil nødvendigvis ikke styrke hvis du ikke husker alle målemetodene, eller får rare PID parameter. Men du kan stryke hvis du ikke kjenner til overspenningskategori, AUS, PL/SIL, rett jording(utjevning, PE, IS, IE), FSE, osv(Dette er bare noen eksempler). Du kan selvfølgelig også stryke hvis du ikke klarer å gjennomføre oppgaven tilfredsstillende nok.

Husk også å følg rett forskrift! Har du en maskin skal forskrift om maskiner følges(Norm: NEK 400). Har du en installasjon skal forskrift om elektriske lavspenningsanlegg følges(Norm: NEK 60204). Det er også verdt å vite at tavler regnes som utstyr og skal følge forskrift om elektrisk utstyr(Norm: 439)

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/73.pdf se side 7 til 9

https://www.elsikkerhetsportalen....ploads/2018/11/elsikkerhet-nr-90.pdf se side 8 til 13

https://www.dsb.no/globalassets/d...magasinet/2006-02-elsikkerhet-68.pdf se side 17 til 19

Du skal alltid kunne forsvare alle valg du tar med å henvise til en norm eller forskrift. 

Har opplevd lærlinger som har vært så stresset at de har tatt ulovlige snarveier. Dette er ikke bra og du skal derfor høre med sensorene hvis du under prøven finner ut at du trenger lenger tid. Ikke vær redd for å ringe og fortelle at du kom over uforutsette problemer. Det er mye mer uprofesjonelt å skjule feil og lyve om tidsbruk. Du skal heller ikke jobbe AUS hvis du ikke har lov til det!

Dette er bare noen få punkter, men de er viktige. Lykke til :)

PS jeg fikk karakteren Meget godt bestått.

Re: Fagprøve

Pg
Pg

Her var mye god hjelp. Bommet litt i henvisning normer maskin og nek 400 eneste 

Re: Fagprøve

Automatiker
Automatiker
Sitat
Pg skrev:

Her var mye god hjelp. Bommet litt i henvisning normer maskin og nek 400 eneste 

Ja så det nå, skal være motsatt.

Forskrift for maskiner følger NEK 60204, mens forskrift om elektriske lavspenningsanlegg følger NEK 400.

Beklager det ble skrevet litt fort.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor