Norsk Engelsk Svenska Polsk

ForstyrrelseForstyrrelse

Forstyrrelse

Kjetil
Kjetil

Hei!

Hva menes med "forstyrresle" når det gjelder automasjonsprosesser?

Tatt fra tekst om statisk nøyaktighet: "I tillegg til å studere den statiske nøyaktigheten ved endringer i skal-verdien, er det vanlig å betrakte det stasjonære avviket med forstyrrelser"

"Disse figurene [bilde fra bok] viser forskjellen på "godt" og "dårlig" konstruerte systemer når det gjelder å eliminere sprangformede forstyrrelser"

"Et godt konstruert system klare å oppdage og eliminere virkningen av forstyrrelsen på prosessen"

Er det da mediet i prosessen som endrer seg som menes forstyrrelse?

Re: Forstyrrelse

Re: Forstyrrelse
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget!

 

En av pionerne innen automasjon, John Ziegler, definerte på 1940-tallet det tilsvarende uttrykket "Disturbance". 

Ord og uttrykk

En reguleringssløyfe har en regulert side (i dette tilfellet vannstrømmen inn i nivåtanken), og en uregulert side (her forbruket av vann ut av tanken). Den uregulerte siden av prosessen kalles "Load". 

 

Dersom det på grunn av raske, "ytre" årsaker resulterer i raske endringer i vannstrømmen (på den regulerte siden), som ikke skyldes nivået i tanken, kan vi kalle dette for forstyrrelse, eller "Disturbance". I mitt tilfelle kan dette skyldes trykkvariasjoner oppstrøms reguleringsventilen. Når trykkfallet over reguleringsventilen endres raskt, vil dette føre til raske, endrede strømningsrater, og det selv om nivået i tanken for øyeblikket er stabilt.

 

En (av flere) av oppgavene til regulatoren er å reposisjonere ventilvandringen etter at det har oppstått «Disturbance». Ziegler, og kollegaen Nichols, etablerte 'tuning'-regler basert på "Disturbance" og reguleringskvalitet (her hvorledes nivået i tanken skulle oppføre seg).

Re: Forstyrrelse

Kjetil
Kjetil

Takk!

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor