Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Forstyrrelse

Forstyrrelse

Kjetil
Kjetil

Hei!

Hva menes med "forstyrresle" når det gjelder automasjonsprosesser?

Tatt fra tekst om statisk nøyaktighet: "I tillegg til å studere den statiske nøyaktigheten ved endringer i skal-verdien, er det vanlig å betrakte det stasjonære avviket med forstyrrelser"

"Disse figurene [bilde fra bok] viser forskjellen på "godt" og "dårlig" konstruerte systemer når det gjelder å eliminere sprangformede forstyrrelser"

"Et godt konstruert system klare å oppdage og eliminere virkningen av forstyrrelsen på prosessen"

Er det da mediet i prosessen som endrer seg som menes forstyrrelse?

Re: Forstyrrelse

Re: Forstyrrelse
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kjetil,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget!

 

En av pionerne innen automasjon, John Ziegler, definerte på 1940-tallet det tilsvarende uttrykket "Disturbance". 

Ord og uttrykk

En reguleringssløyfe har en regulert side (i dette tilfellet vannstrømmen inn i nivåtanken), og en uregulert side (her forbruket av vann ut av tanken). Den uregulerte siden av prosessen kalles "Load". 

 

Dersom det på grunn av raske, "ytre" årsaker resulterer i raske endringer i vannstrømmen (på den regulerte siden), som ikke skyldes nivået i tanken, kan vi kalle dette for forstyrrelse, eller "Disturbance". I mitt tilfelle kan dette skyldes trykkvariasjoner oppstrøms reguleringsventilen. Når trykkfallet over reguleringsventilen endres raskt, vil dette føre til raske, endrede strømningsrater, og det selv om nivået i tanken for øyeblikket er stabilt.

 

En (av flere) av oppgavene til regulatoren er å reposisjonere ventilvandringen etter at det har oppstått «Disturbance». Ziegler, og kollegaen Nichols, etablerte 'tuning'-regler basert på "Disturbance" og reguleringskvalitet (her hvorledes nivået i tanken skulle oppføre seg).

Re: Forstyrrelse

Kjetil
Kjetil

Takk!

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor