Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Frekvensomformer.

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Frekvensomformer.

TorErik
TorErik
Hei
Kan noen forklare meg hva som menes med hovedprinsippet med AFE (Active Front End converter)???

Re:Frekvensomformer.

Forumleder
Forumleder
Hei,

Harmoniske tilbakevirkninger på nettet, THD (Total Harmonic Distortion), er et begrep de fleste av oss har hørt om. Dette er forårsaket av komponenter som ikke trekker ren sinus strøm fra nettet, for eksempel PC’er, lysarmaturer, mobilladere og ikke minst frekvensomformere.

Active Front End er en utmerket til å redusere THD.

En Active Front End omformer har et innebygget LCL filter på inngangen hvor all strømmen frekvensomformeren trekker må igjennom. Dette LCL-filteret gir et energitap på 2 - 3 prosent.

LCL = Spole - Kondensator - Spole)

Typisk virkningsgrad på en Active Front End omformer er ca 95 %, mens en standard frekvensomformer har 98 %.

LCL-filteret hjelper til å skape en nesten perfekt sinusformet inngangsspenning, og reduserer de uharmoniske forstyrrelsene vesentlig.

Frekvensomformere med AFE håndterer de overharmoniske uten bruk av dyre spesialtransformatorer. AFE produserer et veldig lavt nivå av harmoniske så møter man kravene som finnes i standardene til strøm- og spenningsdistribusjon. Man slipper også å gjøre nettverksanalyser og installere nettverksfiltre.Figuren viser en ABB Active Front End Drive. Det passive filteret (LCL) fjerner spennings- og strømfrekvenser over 1 kHz. Det aktive linjefilteret (Converter Module) fjerner støyfrekvenser lavere enn 1 kHz.


Figur: 2-veis (bi-direksjonell) utveksling av elektrisk kraft. AFE hjelper til med å redusere forbruk av elektrisk energi på grunn av at man unngår å installere store 'banker' med elektriske motstander. Regenerativ bremseteknologi hjelper til med å redusere de operasjonelle kostnadene ved gjenbruk av motorbremseenergi i stedet for å kaste energien bort på varme (fra motstands-bankene).

Anlegg med AFE gir en typisk 'Power Factor' nær 0,99. Her er AC-strømmen nesten perfekt i fase med AC-spenningen, og vi har veldig 'ren' energi. Dette er viktig for anlegg som betaler elektrisk kraft basert på 'Power Factor'(kVA) i stedet for kW-timer.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor