Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

ISE, IE og PE jording. Utforming av anlegg

ISE, IE og PE jording. Utforming av anlegg

Morten
Morten

Hei, 

Hvordan skal IE, ISE og PE sammenføyes i et anlegg? Vi har et skip hvor vi har installert et Remote IO skap på styrbord side og babord side. Disse Remote IO skapene innholder både PE (power), IE og ISE. 

Må PE, IE og ISE føres i separate kabler fra skapene og kobles sammen til det båtens hovedjordingspunkt i for eksempel styrbord og babord tavlerom på båten?  Eller kan vi koble PE og IE sammen i skapet med en lask og føre dette til tavleromme i en jordkabel og lokalkoble ISE jordingen 1 meter fra skapet? 

Per dages dato har vi separert jordskinnene i Remote IO skapene til PE, IE og ISE med 50mm mellomrom.

Re: ISE, IE og PE jording. Utforming av anlegg

Re: ISE, IE og PE jording. Utforming av anlegg
Rune Øverland
Forumleder

Hei Morten,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Trainor har et Ex-fagforum som tar for seg jordingsproblematikk i Ex-anlegg. Forskrift om maritime elektriske anlegg henviser generelt til NEK IEC 60079-serien om hvorledes sikkerhetskravene i forskriften kan oppfylles.

IEC-60092-serien er oversatt til norsk gjennom NEK-410 Norske normer for maritime elektriske anlegg – Installasjoner og utstyr om bord i skip.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor