JordfeilvernJordfeilvern

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Jordfeilvern

L
L
Prøver å finne ut i forskriftene om krav til jordfeilvern. Har en oppgave med å koble opp en motorstyring. Finner i NEK del 4 at stikkontakter/ stikkontakt kurser ikke over 20A krever 30mA jordfeilvern. Men hva er krav til jordfeilvern ved en motorstyring. Er det ikke krav til jordfeilvern, eller er det krav til vern men kan overskride 30mA så lenge berøringsspenning er under 50V?

Re:Jordfeilvern

Hans Olav Arnesen
Hans Olav Arnesen
Svaret på spørsmålet ditt vil avhenge av om dette gjelder for et TN-system, et allment IT-system (felles trafo med andre kunder) eller et IT-system adskilt fra et allment fordelingsnett (egen trafo).

For TN-systemer vil vanligvis jordfeil gi så stor feilstrøm gjennom kursens overstrømsvern at dette vil løse ut. Kravet til maksimal utkoblingstid er gitt i tabell 41A (side 75 i NEK 400:2006). Hvis ikke kravet i tabell 41A kan oppfylles (kan gjelde for kurser med svært lange ledningsføringer) skal det monteres et strømstyrt jordfeilvern i tillegg til kursens overstrømsvern. Med andre ord er det vanlivis bare stikkontaktkurser til og med 20A, beregnet for allmenn bruk (i henhold til avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2006) som medfører krav til jordfeilbryter i næringsinstallasjoner med TN-nett.

Hvis installasjonen forsynes fra et allment IT-system gjelder kravene i avsnitt 411.6.1.01.01, alternativt 411.6.1.01.03. Avsnitt 411.6.1.01.01 stiller krav til bruk av strømstyrt jordfeilbryter, men denne kan være større enn 30 mA. For å finne den største merkestrømmen jordfeilbryteren kan ha benyttes en såkalt "empirisk" formel, som bygger på erfaringsverdier: Idmin = 0,5 mA per kVA transformatorytelse. Hvis trafoen som som forsyner installasjonen er på 200 kVA kan altså største merkestrøm på jordfeilbryteren for motorstyringen være på 100 mA. Hvis utkobling av denne jordfeilbryteren vil skape alvorlige driftsmessige problemer kan alternativt avsnitt 411.6.1.01.03 følges, under forutsetning av at kursen ikke forsyner utstyr i BA2-områder (tilgjengelig for barn). Kursen må i så tilfelle overvåkes, være omfattet av et internkontrollsystem og ha et overstrømsvern som kobler ut 2. jordfeil (denne siste forutsetningen er jo normalt ivaretatt).

Hvis installasjonen forsynes fra et IT-system med egen trafo kan avsnitt 411.6.1.02 benyttes: Krav til overvåking, internkontrollsystem og felles beskyttelsesjordingssystem for alle tilknyttede installasjoner.

I tillegg til disse grunnleggende funksjonelle kravene i del 4 er det viktig å også ta med spesifikke krav til spesielle installasjoner gjengitt i delene 7 og 8 i NEK 400:2006 hvis disse er aktuelle for gjeldende installasjon.

Konklusjon:
I næringsvirksomhet, og spesielt for industri/produksjonsbedrifter er det ofte ikke påkrevet med bruk av jordfeilbryter. Som beskrevet ovenfor er det for TN-system kun krav i henhold til avsnitt 411.3.3, mens det for IT-system i tillegg er krav i henhold til avsnitt 411.6. For begge forsyningssystemer gjelder i tillegg eventuelle krav i del 7 og 8.

Dette spørsmålet hører naturlig inn under fagforumet for forskrifter/normer land, og jeg kopierer derfor også dette spørsmålet med svar inn der.

Re:Jordfeilvern

L
L
Takk for kjempe svar
Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor