Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Korrosjon

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Korrosjon

Bj
Bj
Vi er plaget med tæring i sjøvannssystemet, rør og pumper.
Hva kan være årsaken til dette?

Jordfeil på 440/220V systemene er som kjent noe som kommer å går, men vi har ikke noe jordfeil på motorene til sjøvannspumpen.
Kan jordfeil rundt omkring på båten fremskynde tæringsprosessen?

Vi har i løpet av det siste året montert zinkanoder i sjøkister og sjøvannsfilter i begynnelsen av systemene. Dette har ikke gitt noen merkbar forbedring.
En stor del av rørene har og i denne perioden blitt lappet på og fornyet. Alle rør blir galvanisert før montering.
Disse nye rørene blir og utsatt for synlig tæring, like ofte midt på 3-4 meters rør som i bend.

På kjelevannssystemet har vi også korrosjonsproblem.
For eksempel sirkulasjon-pumpe no. 1 for exh.kjeler som ble demontert fordi det oppstod lekkasje i mech.seal.
Ved demontering viste det seg at også denne pumpen hadde store tæringer på aksel og i pumpehus. Akselen er av forkrommet stål. Tæringene har gått igjennom kromlaget og angrepet akselen.( ref.bilde 11,9 og 8 ) Impeller har store tæringer på innsiden av slite-banen som vender mot pakk-boks. ( ref. bilde 12og13 )
I pumpe-hus er det tæringer i ytre sirkel, og på kjølekappe for pakkboks er tæringene rett innenfor impellerens slite-bane. ( ref. bilde 16og17) Gangtiden på pumpe no. 1 er 4787 timer.
Vi kan om ønskelig ettersende bilder som dokumenterer dette.

Re: Korrosjon

Forumleder
Forumleder
Vi har mottat spørsmålet ditt og vi trenger litt tid på å besvare spørsmålet ditt. I løpet av neste uke vil vi forsøke å besvare spørsmålet ditt.

Re: Korrosjon

Forumleder
Forumleder
Det er vanskelig å komme med noen konkrete svar på spørsmålet ditt.

Men vi tillater oss å komme med følgende:

a) Tæring i sjøvannssystemet, rør og pumper
Dette kan trolig skyldes galvaniske problemer

b) Jordfeil i anlegget
Dersom det går strøm i skroget kan dette skape korrosjonsproblemer. Skroget skal være 0 potensial.

c) Kjelevannssystemet
Dette kan trolig skyldes kavitasjon

Vi anbefaler å ta kontakt med et spesialfirma som har erfaring og kan komme med praktiske tiltak til forbedringer.

Det ville være fint om vi kunne få oversendt bildene som det refereres til.

Re: Korrosjon

Forumleder
Forumleder
I forhold til firma som kan kontaktes, henviser vi til ABB AS (Divisjon offshore systems)ved Inge Fagnastøl tlf 55 98 45 00.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor