Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Måling av nivå med dp celle

Måling av nivå med dp celle

Knut
Knut

Hei!

Si at vi har en 1meter høy lukket tank som skal måle vann.

10 cm over bunnen har vi måling for 0%. Her plasseres målemembranet for H.

90 cm over bunnen har vi måling for 100% Her plasseres målemembranet for L.

Målingen utføres med målelembraner og silikonfylte kapilarrør til en DP celle level transmitter.

Så har jeg noen spørsmål:

Dersom DP cellen er 40 cm over tanken, vil det si noe på målingen? Må vi ta dette med i regnestykket?

Dersom dp cellen er 40 cm under tanken? samme spørsmål.

Håper dere kan hjelpe meg:)

Re: Måling av nivå med dp celle

Re: Måling av nivå med dp celle
Rune Øverland
Forumleder

Hei Knut,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

PS: Beklageligvis misforsto jeg ditt spørsmål, og jeg har derfor ryddet opp i mine tidligere svar. Jeg anbefaler deg å ta en kikk på denne youtube-video som viser eksempler på bruk av DP-celle med "Remote capillary tube" og "Remote Seal":

https://www.youtube.com/watch?v=HhBcfWM5hP4

Situasjon 1: Her er DP-celle plassert på 'bunn'-punktet;

Nivåmåling - Situasjon 1

Situasjon 2: Her er DP-celle montert et sted i måleområdet:

Nivåmåling - Situasjon 2

Situasjon 3: Her er DP-celle montert under 'Bunn'-punktet;

Nivåmåling - Situasjon 3

Som vi ser, får DP-cellen samme verdier på "Lower Range Value" og "Upper Range Value" i det kalibrerte området.

Re: Måling av nivå med dp celle

Knut
Knut

Utrolig bra video, takk!

Jeg ser han ikke har tatt med lukket tank med transmitteren over det høyeste punktet (Lmax).

Hvordan ser formelen ut da?

Re: Måling av nivå med dp celle

Re: Måling av nivå med dp celle
Rune Øverland
Forumleder

Jeg tror det vil være måletekniske utfordringer å montere nivå-transmitteren så høyt. La oss se på et tilfelle fra Yokogawa:

http://web-material3.yokogawa.com/IM01C25H01-01EN_010.pdf

De skriver at en typisk montasje er at nivå-transmitteren skal monteres under HP-membranet; slik:

Nivåmåling - Situasjon 4a

Yokogawa skriver videre at transmitteren bør monteres minst 600 mm under HP-membranet.

Nivåmåling - Situasjon 4

Yokogawa gir muligheter for å montere nivå-transmitteren innenfor et område de kaller 'h - vertical height'. Dersom kalkulasjonen av 'h' gir en positiv verdi (h > 0), tillates at nivå-transmitteren monteres inntil denne høyden 'h'.

Re: Måling av nivå med dp celle

Knut
Knut

Takk for svar!

På det nederste youtube bilde: Har han på skrevet feil når det gjelder avstand mellom Lmin og Lmax?

Lmin og Lmax er 180 in.

Men DL = 60(DH) + 120 

Får ikke dette til å stemme

Re: Måling av nivå med dp celle

Re: Måling av nivå med dp celle
Rune Øverland
Forumleder

Hei Knut,

I video-eksemplene vises at den vertikale avstanden mellom membranene ("Sealene") er 120 tommer (inches). Jeg er ellers enig med deg at da blir det litt rart å ha et innstilt måleområde på nivåtransmitteren på 180 tommer. 

Jeg synes det ville være mer naturlig om det var omvendt; 180 tommer mellom membranene, og 120 tommer innstilt måleområde.

Re: Måling av nivå med dp celle

Martin
Martin

Hei rune!

Kan du hjelpe meg litt?

Ved måling med DP celle. Hvor er det statiske og dynamiske trykket ved flowmåling?

Hvor er det statiske og dynamiske trykket ved en nivåmåling?

Og hva må vi vite ved kalibrering av dpcelle?

Re: Måling av nivå med dp celle

Re: Måling av nivå med dp celle
Rune Øverland
Forumleder

Hei Martin,

1. Flow

Flow og trykkavtakninger

Det statiske trykket ved Flowmålinger finner du oppstrøms av innsnevringen (til venstre på figuren). En ofte brukt standard er at væske- eller gasstrykket hentes en lengde tilsvarende 1 rørdiameter oppstrøms innsnevringen (måleblenden). 

Det dynamiske trykket hentes nedstrøms innsnevringen. Refererer vi til den samme standarden, hentes dette trykket en lengde tilsvarende 1/2 rørdiameter nedstrøms innsnevringen.

2. Nivå

Ved bruk av differansetrykk-transmitter ved nivåmåling, for eksempel ved åpen tank, vil det statiske trykket være lufttrykket (som betegnes som referansetrykket). Dette tilkobles normalt til lavtrykkssiden (L) på målekammeret. Det dynamiske trykket, som da representerer væskesøyletrykket, tilkobles høytrykksiden (H) på målekammeret.

3. Kalibrering av DP-celle

Her kan du lese litt om kalibrering:

https://www.nb.no/items/fbe9714607ace441747b21a9c9024c5a?page=43

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor