Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Motor

Motor

Elevlærling
Elevlærling

Hei

forbereder meg til eksamen. Kan noen forklare hva forskjellen på direkte og indirekte start? Gjerne ta med eksempler.

Re: Motor

Re: Motor
Rune Øverland
Forumleder

Hei Elevlærling

Tusen takk for spørsmålet, og lykke til med eksamen!

1. Direkte start av motor

En ofte brukt elektrisk motor er hva vi kaller for kortslutningsmotor. I et kort øyeblikk, etter startøyeblikket, fungerer statorviklingene som en kortslutning på forsyningsnettet.

Direkte start

Når man legger inn kontaktoren, vil strømmen fra forsyningsnettet "rushe" inn til motoren. Vi sier at startstrømmen er typisk 7-8 ganger høyere enn normal driftsstrøm.

En vanlig driftsfilosofi er at man skal kunne starte og stoppe motoren flere ganger daglig. En slikts driftsfilosofi kalles AC-3

AC3

Fordeler AC-3: Direktestart er den enkleste, rimeligste og mest anvendte startmetode for motorer.
• Med kortslutningssikringer (F1) er kortslutningsbeskyttelse ivaretatt.
• Med kontaktor (K1) er kobling (start/stopp) ivaretatt
• Med motorvernrele (F2) er overbelastningsbeskyttelse ivaretatt.

Ulemper AC-3: Direktestart fører til høye startstrømmer som gir spenningsfall på nettet, og er ikke å anbefale for større motorer. Nettleverandøren setter begrensningene, eksempelvis ved 5 til 7,5 kW ved 230V. Den brå starten som denne metoden gir, resulterer også i større mekaniske påkjenninger i lager, overføringer som drev, kjeder, kileremmer og lignende.

2. Indirekte start

Eksempel på indirekte start er bruk av frekvensomformer, eller myk-starter. Dette er utstyr som forsiktig, der hvor det kreves, tilfører en kontrollert startstrøm til motor. Man unngår dermed å 'sjokke' forsyningsnettet ved start av motorer.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor