Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Nødstopp

Nødstopp

Vegard
Vegard

Vi holder på med risikovurdering på en maskin og har konkludert med at vi skal bryte 400V 3-fase inn til hele maskinen ved aktivering av nødstopp. Maskinen er fra 1977 og er ikke utstyrt med nødstopp fra før. Hva er det som gjelder i dag? fortsatt to kontaktorer i serie på hovedstrømmen og nødstopprele med overvåking på tilbakemelding fra de to kontaktorene så det blir detektert at ikke en av de har brent fast?

Re: Nødstopp

Re: Nødstopp
Rune Øverland
Forumleder

Hei Vegard,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Generelt gjelder forskrift om maskiner. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544. Vedlegg 1.2.4.3 tar for seg nødstopp.

Norsk elektroteknisk komite (NEK) har laget en norsk utgave av standarden IEC 60204. Standarden tar for seg maskinsikkerhet; elektrisk utstyr på maskiner. Forskrift om maskiner gir ingen direkte henvisning til standarden NEK EN 60204:2018, men det ligger vel i kortene at hvis man oppfyller standarden NEK EN  60204, så oppfyller man forskriften.

NEK EN 60204:2018 punkt 10.7 tar for seg nødstoppinnretninger. Her finner du informasjon om plassering av disse (punkt 10.7.1) og typer av nødstoppinnretninger (punkt 10.7.2). 

Punkt 7.7.3 tar for seg betjening av frakoblingsutstyret for å aktivisere nødstopp. 

Punkt 10.8 i standarden tar for seg utstyr for nødutkobling. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor