NødstoppNødstopp

Nødstopp

Vegard
Vegard

Vi holder på med risikovurdering på en maskin og har konkludert med at vi skal bryte 400V 3-fase inn til hele maskinen ved aktivering av nødstopp. Maskinen er fra 1977 og er ikke utstyrt med nødstopp fra før. Hva er det som gjelder i dag? fortsatt to kontaktorer i serie på hovedstrømmen og nødstopprele med overvåking på tilbakemelding fra de to kontaktorene så det blir detektert at ikke en av de har brent fast?

Re: Nødstopp

Re: Nødstopp
Rune Øverland
Forumleder

Hei Vegard,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Generelt gjelder forskrift om maskiner. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544. Vedlegg 1.2.4.3 tar for seg nødstopp.

Norsk elektroteknisk komite (NEK) har laget en norsk utgave av standarden IEC 60204. Standarden tar for seg maskinsikkerhet; elektrisk utstyr på maskiner. Forskrift om maskiner gir ingen direkte henvisning til standarden NEK EN 60204:2018, men det ligger vel i kortene at hvis man oppfyller standarden NEK EN  60204, så oppfyller man forskriften.

NEK EN 60204:2018 punkt 10.7 tar for seg nødstoppinnretninger. Her finner du informasjon om plassering av disse (punkt 10.7.1) og typer av nødstoppinnretninger (punkt 10.7.2). 

Punkt 7.7.3 tar for seg betjening av frakoblingsutstyret for å aktivisere nødstopp. 

Punkt 10.8 i standarden tar for seg utstyr for nødutkobling. 

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor