ReguleringsventilReguleringsventil

Reguleringsventil

Jørgen Solheim
Jørgen Solheim

Hei, jeg har et problem med en reguleringsventil som jager opp og ned over lenger tid og så blir stabil. Dette skjer utenat de kommer noe endringer i prosessen. Har feilsøkt, men finner ingen openbare feil som slakk i mekanikk på positioner eller feil med innstillingene på positioner. Noen tips? 

Re: Reguleringsventil

Re: Reguleringsventil
Rune Øverland
Forumleder

Hei Jørgen,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

Det er lite informasjon jeg har om reguleringssløyfen din, så min tilbakemelding er nok av mer generell art.

 

1) Trainor-tråd om generell reguleringsteknikk

Først; her er link til en Trainor-tråd som jeg har skrevet om regulering.

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/PID-kontroll

 

2) Linearitet i reguleringsløyfe

Et grunnleggende, sentralt poeng er at man har linearitet i reguleringssløyfen.

Prosess

Regulatorens utsignal (MV = manipulert verdi) fungerer som et 'inngangssignal' for prosessen, mens prosessens 'utsignal' (PV = Prosessverdi) fungerer som regulatorens innsignal.

Under forutsetning at man har linearitet i prosessen (som vist på figuren nedenfor) kan man nøye seg med ett sett med PID-parametere i regulatoren.

Linearitet

3) Ulinearitet i reguleringssløyfen

Ulinearitet

Dersom prosessen har ulinearitet, kan det oppstå ulike forsterkninger ved ulike arbeidspunkter.

For eksempel; dersom det er behov for at reguleringsventilen (pådraget) har et høyt arbeidspunkt (stor mengde), kan denne ha høy sensitivitet (uttrykt som høy instrumentforsterkning) mellom instrumentsignalet og mengden.

Dersom reguleringsarbeidspunkt er lav mengde, kan det være lav sensitivitet mellom instrumentsignalet og mengden.

Typisk reguleringsventil

4) Regulatorens PID-arbeidspunkt vs prosessens arbeidspunkt

Dersom prosessløyfen er 'tunet' ved lavt arbeidspunkt for pådraget, kan dette innebære naturlig utvalgte sterke verdier på PID, men likevel ar reguleringssløyfen er i god 'tuning'.

Dersom den samme reguleringssløyfen deretter flytter arbeidspunkt til reguleringsventilen på grunn av endret reguleringsbehov, kan sløyfens totale forsterkning mangedobles (som vist på figuren), og reguleringssløyfen kan komme i svingning grunnet for høy total sensitivitet.

 

5) Elektromagnetisk interferens/jordingsstøy

En helt annen mulighet er at du har en reguleringssløyfe som nå har problemer med signalreferansen. Elektromagnetiske bølger, enten luftbåren elektromagnetiske bølger, eller ledningsbåren støy (overharmonisk støy etc), kan forplante seg inn i styringssystemet, og 'trigge' uønskede handlinger.

For eksempel; begynner reguleringssløyfen å komme i svingning hvis man starter eller stopper større motorer; som kan introdusere luft-/ledningsbåren støy?

Kapasitive koplingsveier

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor