Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Spørsmål fagprøve

Spørsmål fagprøve

Elev
Elev

Hei igjen, fikk beskjed om at det skal skrives "arbeidsdagbok" i fagprøva i tillegg til HMS FSE loggbok, kunne jeg ha fått eksempler på disse to? eventuelt hvis det finnes en mal for det?

Re: Spørsmål fagprøve

Det er ikke et fast oppsett på dette, du skal skrive timeliste og hva du har gjort. Når du går gjennom oppgaven med prøvenemda vil dagboken bli sett på og du må forsvare oppgaven ihht den.

HMS FSE loggbok kjenner vi ikke til.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fag-_og_svennepr%C3%B8ve

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Fiskalmåling - Kombinerte måleusikkerheter (Klasserom)

Les mer

Mengdemåling (Klasserom)

Grunnleggende kurs om målestasjoner olje/gass/fakkel.

Les mer

Ptil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019 (Klasserom)

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Les mer

Reguleringsteknikk grunnleggende (Klasserom)

Praktisk og teoretisk kurs i grunnleggende reguleringsteknikk.

Les mer
nor