Skjerming av kabelSkjerming av kabel

Skjerming av kabel

Montør
Montør

Hei

Holder på med et anlegg med PLS styring og en del analoge signaler med skjermet kabel. Tavlene kommer ferdig med skinner for tilkobling av skjermen, men denne er ikke tilkoblet jord. 

Etter det jeg har lært skal man tilkoble skjermen til signaler i den ene enden. Vil det da ikke bli riktig å tilkoble skinnen til jord og tilkoble alle skjermene til denne? I andre enden der utstyret er montert, tilkobles ikke skjerm.

Hva mener dere er riktig løsning?

Re: Skjerming av kabel

Re: Skjerming av kabel
Rune Øverland
Forumleder

Hei Montør,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Den riktige løsningen

Hva er den riktige løsningen? 

'Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr' (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4) sier at elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives, vedlikeholdes og kontrolleres slik at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

Det er altså dette som er den riktige løsningen: Det elektriske anlegget og elektrisk utstyr skal ikke utgjøre en fare.

 

2. Hvordan oppfyller man lovens krav?

Myndighetene har kommet med råd/guiding for hvordan man kan oppfylle lovens minimumskrav. Litt avhengig av hvor det elektriske anlegget befinner seg kan vi forenklet si:

  • Land; bruk NEK 400 (basert på IEC 60346-serien)
  • Skip; bruk NEK 410 (basert på IEC 60092-serien)
  • Offshore; bruk IEC 61892-serien (som er et rammeverk, som gjerne referer til andre standarder)

Hvis det elektriske anlegget befinner seg i et klassifisert eksplosjonsfarlig område, gjelder generelt tilleggskravene i NEK 420 (basert på IEC 60079-serien).

 

3. NEK 400:2018 - seksjon 512.2 Ytre påvirkninger

I forhold til hva som er 'riktig teknisk løsning' skal man følge de krav som fins i seksjon 512.2 i NEK 400. Her skal man følge de krav som fins i Tabell 51A vedrørende eventuelle ytre påvirkninger fra elektromagnetiske forstyrrelser (omtalt som kode 'AM').

 

4. Hva er den riktige løsningen?

Jeg skal i en senere posting på denne fagforumtråden skissere ulike alternativer på riktige løsninger.

Re: Skjerming av kabel

Re: Skjerming av kabel
Rune Øverland
Forumleder

4. Den riktige løsningen

Den riktige løsninger er altså en løsning som ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier.

En slik løsning kan være:

  • å ikke jorde EMC-skjermen i det hele tatt (la den 'flyte')
  • å terminere den ene enden av EMC-skjermen til jordsystemet
  • å terminere begge endene av EMC-skjermen til jordsystemet
  • å terminere begge ender samt flere mellomliggende punkter (ved bruk av 'Junction Box') til jordsystemet

Alle de ovennevnte løsningene er akseptable, så fremt den valgte løsningen ikke frembyr fare for liv, helse eller materielle verdier.

Re: Skjerming av kabel

Re: Skjerming av kabel
Rune Øverland
Forumleder

4b) Terminering av EMC-skjerm i den ene enden

I mange sammenhenger er terminering av EMC-skjermen i den ene enden en løsning som ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, slik beskrevet i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det er noen "trusler" med å bruke en slik teknisk løsning:

Kabelskjerm-som-antenne

EMC-skjermen vil danne en metallstruktur som er en antenne. Og, antenner kan både virke som en mottaker-antenne av radiosignaler (støy). Antenner, kan dersom de spenningssettes via for eksempel støy fra jordsystemet, også virke som sender-antenner.

Utvilsomt vil EMC-skjermen i de fleste tilfeller fungere som et 'Faraday'-bur rundt det analoge signalet, og beskytte dette mot ytre påvirkninger (ref NEK 400:2018 Tabell 51A kode 'AM'). Men, dersom det kan flyte støystrømmer i EMC-skjermen, kan du få en induktiv kobling mellom støystrømmen og og signalstrømmen. I slike tilfeller vil altså EMC-skjermen lage mer problemer enn den løser.

Om det analoge signaler 'forurenses' av elektromagnetiske forstyrrelser på en slik måte om dette er i strid med loven, ja det er jo en annen sak!

Ta også en kikk her:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Elektrisk-stoey/Jording-og-EMC

Og, husk rådene til jordingsimpedans og EMC:

NEK 410:2010 Del 2 Hoveddel 8:3.20/IEC 60533 (Ground/Earth): Note 2

For EMC purpuses interconnections between metal parts equalize the different potensials and require a low impedance in the frequency range considered. The frequency range considered includes the operating as well as the disturbance frequencies.

Re: Skjerming av kabel

Roald Sjursen
Roald Sjursen

De fleste store leverandører har informasjon om EMC og hvordan deres produkter kan brukes for å unngå problemer. Ofte finnes det beskrivelse på kabelinstallasjon i manualen til utstyret.  

Telemecanique og senere Schneider har gitt ut diverse bøker om emnet. Her er link til en slik manual https://download.schneider-electr...8web%29.pdf&p_Doc_Ref=CPTG003_EN

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor