Åpne Exe bokserÅpne Exe bokser

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Åpne Exe bokser

Peder Heien
Peder Heien
Hvorfor må vi ha varmtarbeids tillatelse for åpne exe bokser i sone 2
Kun inspeksjon

Re: Åpne Exe bokser

forumleder
forumleder
Normen IEC 79-17 som omhandler vedlikehpld sier følgende:
3.6 Frakobling av utstyr
3.6.1 Installasjoner unntatt egensikre kretser

a) Elektrisk utstyr som inneholder strømførende deler
som ikke er egensikre, og som er plassert i
eksplosjonsfarlig område skal ikke åpnes (unntatt
som angitt i b eller c) uten frakopling av alle
inngående, og dersom nødvendig, på grunn av
nøytral spenning mot jord, utgående forbindelser
inkludert nøytralleder. Frakopling i denne
sammenheng betyr fjerning av sikringer og
forbindelser eller utkopling ved skillebryter.
Kapslingen må ikke åpnes før overflatetemperaturer
eller lagret elektrisk energi er under de grenseverdier
som kan forårsake antenning.

b) Dersom områdets ansvarshavende kan forsikre at det
i den tidsperioden som er nødvendig for å utføre
arbeidet ikke kan forekomme en eksplosiv
atmosfære, og en skriftlig tillatelse for iverksettelse
foreligger, kan nødvendig arbeid for hvilken
avdekning av strømførende deler er påkrevet, utføres
forutsatt at forholdsregler som gjelder i ikke-
eksplosjonsfarlige områder ivaretas.

c) Dersom relevante regler og bestemmelser tillater det,
kan lempelser av kravene under a) og b) være mulig
i sone 2 - områder. Arbeidet kan utføres under
forholdsregler som gjelder i ikke-eksplosjonsfarlige
områder dersom en sikkerhetsvurdering viser at
følgende betingelser er oppfylt:

I) at det foreslåtte arbeid på innkoplet utstyr
ikke kan skape gnist som kan forårsake
antenning;
II) at kretsene er konstruert slik at gnister av
denne art er utelukket
III) at utstyret og eventuelle tilhørende kretser
innenfor det eksplosjonsfarlige område ikke
har varme overflater som kan forårsake
antenning.

Kommentar:
Så det er tillat å utføre visuell inspeksjon av Exe koblingsbokser i Sone 2, hvis man har godkjente instrukser for utførelse. Kravet til anlegget kan kreve at man må ha "hot work" for å utføre slike jobber og da må man følge disse.
Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor