Atex sertifisering etter modifikasjon av viftebladAtex sertifisering etter modifikasjon av vifteblad

Atex sertifisering etter modifikasjon av vifteblad

Vi har en Atex sertifisert vifte med El motor. ved oppstart så trekker motoren så mye strøm at vernet tripper. Som følge av dette har vi redusert størrelsen på viftebladet og klart å oppnå rett rett driftstrøm og luftmengde.

Vil en slik modifikasjon av eksisterende vifteblad påvirke Atex sertifiseringen?

Re: Atex sertifisering etter modifikasjon av vi...

Et sertifisert Ex utstyr vil kun ha et gyldig sertifikat dersom det er identisk med den testede typeprøven. Det betyr at endringer på produktet krever en resertifisering. I og med at problemstillingen er at dere må modifisere produktet for å få det til å fungere tilfredsstillende så anbefaler jeg å ta kontakt med leverandøren/produsenten for å få dette avklart.

Alternativt kan man benytte et verksted som gjør modifikasjonen i henhold til kravene i 60079-19 (norm for reparasjon og modifikasjon), og som gjør de nødvendige tester for å verifisere at produktet fremdeles opprettholder de nødvendige sikkerhetstiltak mot tennkilder.
Dette vil i praksis tilsvare en resertifisering av produktet, og kan også innebære behov for bruk av et sertifiseringsorgan.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor