Norsk Engelsk Svenska Polsk

Bærbart batteriverktøy offshoreBærbart batteriverktøy offshore

Bærbart batteriverktøy offshore

Terje Haugland
Terje Haugland

Bærbart batteriverktøy blir mer og mer vanlig, -nå også offshore.

Offshore har normalt strenge regler internt for at dette ikke skal tas ut i soneområder, -men kun tillat brukt innendørs i overtrykksrom.

Flere utfordrer nå dette å ønsker vanlige batteridriller og annet batteridrevet kraftverktøy brukt ute / inne i uklassifiserte områder, -og eller sone II     

For å komme frem til f eks uklassifisert område må en kanskje gå gjennom soneområder, -hva så når heller ikke batteriet da er koplet fra utstyret???  Kritisk AT med gassmåling på arbeidstedet vil dette være bra nok??   Også for BRUK i sone II???   Transport med frakolet batteri i egen koffert er dette nok??

Finner fint lite om akkurat dette i NEK 420

Re: Bærbart batteriverktøy offshore

Re: Bærbart batteriverktøy offshore
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei, det står om dette i IEC 60079-14:2013 (med i NEK 420) pt. 5.10.3, enten skal utstyret være sertifisert for området, eller det skal gjøres en risikovurdering, eller sikker arbeidsprosedyre (Varmt arbeide tillatelse), sikker arbeidsprosedyre er beskrevet i samme standard i Annex B. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor