Beregning av IS kretsBeregning av IS krets

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Beregning av IS krets

Mats Strand
Mats Strand

Hei,

Har en del spørsmål til IS beregninger, de bygger på informasjon funnet i Trainor sin kursperm og datablader:

L/R konstanten:

Formler for å regne ut Induktans og motstand i kabel:

R = (p * l / A) * ant ledere

L = L/R * R kabel

I eksempelet bruker jeg en BFOU S4/S8 med tverrsnitt på 0,75mm2:

Data finnes på :http://stapro.no/sites/default/files/documents/bfouc_250v_e011_5.pdf

Kapasitans: 100 nF/km

Induktans: 0,67 mH/km

Motstand: 26,3 Ohm/km

L/R: 12,7 mikroH/Ohm

Ved utregning:

L/R = (0,67*1000) /26,3 = 25,47 mikroH/Ohm

Regner med at det da er oppgitt resistanse per leder, selv om det står par:

L/R = (0,67*1000)/(26,3*2)= 12,73 mikroH/Ohm

Sitat Trainor kursmateriell:

"Når man beregner egensikre kretser tar man bare hensyn til det rene induktive forholdet i systemet, kabel pluss felt utstyr, eller så tar man bare hensyn til L/R forholdet i systemet, kabel pluss feltutsyr"

For at kretsen skal være egensikker skal:

- L/R isolator > L/R kabel eller L/R instrument hvis denne er størst ?

- Kan man bruke L/R uansett lengde på kabel? Beregner nå for et system hvor det er 750m mellom isolator og feltutstyr

- Kan man og burde man se bort fra L/R og heller bruke denne for å evt finne induktans mot felt (kabel+instrument) og legge følgende til grunn for at kretsen er egensikker:

Ui>Uo

Ii>Io

Ci+Ckablel <Co

Li + Lkabel < Lo

Pi>Po

Utregninge av L/R for barriere:

L/R for barriere er gitt ved:

L/R= 4 * Lo / Rs

Regner med at man kan bruke dette for isolator?

MTL 5522 datablad:http://www.mtl-inst.com/images/uploads/datasheets/4500_5500/MTL5522.pdf

ATEX verdier, Guppe 2B:http://www.mtl-inst.com/downloads/certificates/Baseefa07ATEX0212.pdf

L/R: 159 mikroH/Ohm

Induktans: 7,2 mH

Rs = 158 Ohm

L/R kalkulert = 4 *7,2 / 158 = 0,1822 mH/Ohm => 182,3 mikroH/Ohm

Bruk av sikkerhetsmargin:

I tidligere forum poster er det skrevet følgene:

""følge IEC 60079-14 så er Po = Uo*Io/4 , så ville det bli 39,4mW på den? Er det noen slik regel også for Pi? Det har jeg ikke funnet ut"

Som andre utregninger her har visst ser det ut som man får høyere marginer når man må bruke formler.

Burde man eller er det krav til at man legger inn en sikkerhetsfaktor når man bergner verdier? Som for eksempel Po/Pi, L/R og Induktans hvis man også har beregnet motstand i kabel?

Re: Beregning av IS krets

Henning Staff
Henning Staff

Når man beregner sikkerheten i en Ex i krets så kan man ikke beregne seg frem til verdiene slik du legger frem her, men man baserer seg på faktiske tester.

Når det gjelder kabelens verdier så må du få de opplysningene du trenger fra datablad/leverandør. Anbefalt metode for å fastslå verdiene står i 60079-14 vedlegg C som du finner i NEK420:2010.

Det samme gjelder for barriereverdiene. det blir helt feil å beregne barrierens L/R forhold basert på verdiene på komponentene i barrieren. L/R verdien er jo hva man maksimalt kan tillate av opplagret energi ute i kretsen, og baserer seg på tennkurvene.

Jeg kan dessverre ikke bedrive opplæring her på forumet på hvordan man skal beregne en IS krets, så jeg nøyer meg å avklare disse misforståelsene. Videre informasjon finner du i våre kurs, og i normene.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor