Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

EX-sone?

EX-sone?

el123
el123

Vi har fått spørsmål om installasjon på ein miljøstasjon, dei skal installere blant anna eit lagerrom der det ifølge oppdragsgivar skal lagrast følgande;

 

Olje, opp mot 1000 liter i IBC

Batteri (frå bil/lastebil/traktor/ små batteri)

Syre

Gassflasker/propan 

Spraybokser ( lagra i 200 l fat)

Bensin

Sprøytemidler 

Ukjente stoff (flytande)

Lyspærer/rør

Maling, lagra i 1000 l IBC

Ftalater (gulvbelegg)

EE-avfall

 

Spørsmålet frå oppdragsgiver er om dette då blir definert som EX-sone og om installasjonen må utføres av nokon med EX-godkjenning, har ikkje nokon kunnskap angåande EX så lurte på om dette rommet blir definert som EX-sone som ein må ha spesialkompetanse på for å installere?

Re: EX-sone?

Re: EX-sone?
Sverre Isaksen
Forumleder

Dersom det kan dannes eksplosiv atmosfære regnes det som Ex område, ref. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-30-911 Da må blant annet krav i denne forskriften følges.

Bensin CAS NO. 8006-61-9 avgir eksplosjonsfarlig damp dersom omgivelsestemperaturen er høyere enn -46 grader celsius ved blanding i luft mellom 1,4 og 7,6 % (Ref. NEK ISO/IEC 80079-20-1:2017) 

Propan CAS NO. 74-98-6 er ved normal temperatur og trykk en eksplosjonsfarlig gass som gir eksplosjonsfarlig atmosfære ved blanding i luft mellom 1,7 og 10,9 % (Ref. NEK ISO/IEC 80079-20-1:2017)

De andre stoffene må ansvarlig for anlegget kartlegge og vurdere farene ved og dokumentere i et eksplosjonsverndokument. (Ref. §9 i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor