Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

EXPyb

EXPyb

Thorleif Rugland.
Thorleif Rugland.

Vi har en kapsling som er merket EXPYb.  Dvs denne er godkjent med zone 2 komponenter innvendig.  

Spørsmålet er: Er det krav om at det innvendige utsyret skal ha EX merking?

Kapslingen inneholder div elektronikk med aktive komponenter som jeg vanskelig kan forstå er zone 2 utstyr.  Men leverandør hevder at dette er godkjent pga bl.a energien er så lav at det vanskelig skal kunne antenne gass. 

Re: EXPyb

Re: EXPyb
Sverre Isaksen
Forumleder

Alt elektrisk utstyr inne i Ex pyb kapsling skal minimum være godkjent med EPL Gc, for sone 2.

Skapet skal være sertifisert med innhold av sertifiseringsorgan (Notified body) Ref. IEC 60079-14:2014 pt. 17.1./ Direktiv 2014/34/EU (ATEX), i Norge FUSEX, link: https://lovdata.no/dokument/SF/fo...017-11-29-1849?q=FOR-2017-11-29-1849 

I ATEX systemet kan produsent godkjenne elektrisk utstyr i ATEX Kategori 3/EPL Gc (Sone 2) uten sertifisering utført av sertifiseringsorgan (Notified Body). Men skal da levere med samsvarserklæring for utstyret, der man skriver samsvar med de relevante standardene man har fulgt, og at utstyret oppfyller krav i de relevante direktivene/ forskriftene.

Alt utstyret skal være merket henhold til ATEX-direktivet i EU/ EØS.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor