Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Egensikker krets med flere barrierer, NEK IEC 60079-25:2020, Annex B

Egensikker krets med flere barrierer, NEK IEC 60079-25:2020, Annex B

Roar Evensen
Roar Evensen

Hei

Jeg er i kontakt med en utstyrsleverandør som utfordrer oss på tolkning av hvordan vi skal verifisere parallellforsynte egensikre instrumenter.

En sensor i sone 2 EPL merket Ex ia og har separate kretser ut til felles koblingshus for signal (RS-485) og spenningsforsyning (24VDC) med hver sin galvanisk isolator (barriere). Signalene blir forlagt i BFOU(i) kabler via multicore og 2x2 kabel det siste stykket fra koblingsboks ut til sensor. For meg så ser dette ut som en krets med mer en et tilknyttet apparat ekvivalent med figur B.3 i Annex B. og skal behandles videre med nye beregnede sikkerhetsverdier.

Leverandøren tolker derimot dette til å være 2 separate egensikre kretser som kan verifiseres hver for seg på bakgrunn av at hver krets i sensoren er galvanisk skilte.

Spørsmålet mitt blir da om de kan hevde verifisering ihht Annex A fordi kretsene er galvanisk skilte ute i sensoren?

Re: Egensikker krets med flere barrierer, NEK I...

Re: Egensikker krets med flere barrierer, NEK I...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei

Jeg må nok si meg enig med deg at dette høres ut som tilfellet beskrevet i Annex B3 i IEC 60079-25 med "Sources of power not deliberately connected", siden signalene ved en feil kan kobles sammen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor