Forlegningsmåte/StrømføringsevneForlegningsmåte/Strømføringsevne

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Forlegningsmåte/Strømføringsevne

Eivind M
Eivind M
Diskusjonstema på jobb :
Eks: En BFOU 3x10mm2 kabel skal legges på 300mm
kabelgate for så å gå over til en 100mm feltgate,legges sammen med 5 stk flerlederkabler , en åpen modul, lengde er 50 m.
Hvilke forlegningsmåte skal velges ?
Hvilke korruksjonsfaktorer / reduksjonsfaktorer skal brukes ?
Når vi skal beregne maksimal strømføringsevne så er det 1,45xIz , men på et kurs som L.Haugland holdt i Bergen, så sa han at det var 1,25xIz for offshore installasjoner, stemmer dette ????
mvh
Eivind Mælen

Re: Forlegningsmåte/Strømføringsevne

Forumleder
Forumleder
Det er riktig at det benyttes en faktor på 1,25 (referer FEA-M 1990) for maritime installasjoner (offshore), mens det for landanlegg benyttes en faktor på 1,45 (referer NEK 400 (FEB 91 tidligere)). Når det gjelder offshore installasjoner benyttes det en korreksjonsfaktor på 0,85 dersom det legges 6 eller flere kabler sammen.
Jeg har ikke forskriftene/normene tilgjengelig her, så det kommer mer utfyllende forklaring med referanse til hvor i forskriftene dette står bekrevet.

Re: Forlegningsmåte/Strømføringsevne

Forumleder
Forumleder
Dette innlegget hører hjemme under forskrifter/ normer offshore. Den vi bli flyttet dit.

Det er kun en forlegningsmåte offshore

Siden du ikke angir omgivelsestemperatur setter jeg den til 30 grader celsius

Leser ut fra tabell IV side 227 i FEA-M strømføringsevne 47 A

Korreksjonsfaktor ut fra tabell VI side 229 bruker vi for en BFOU 85 grader celsius kabel dvs 1,17 og en korreksjonsfaktor på 0,85 for grupper over 6 kable som er stor sansynlighet at det i fremtiden vil ligge på 300 kabelgata

Iz korrigert er 47 x 1,17 x 0,85 er lik 46,74 A

Ser vi på side 233 § 1883 andre avsnitt finner vi : Overstrømsreleer skal være innstilt slik at utløserstrømmen ikke blir høyyer en 125% av tillatt belastning for vedkommende kabel eller ledning. Derfor 1,25 x Iz

Dvs In x k mindre eller lik 1,25 x Iz

1,45 x Iz er i henhold til FEB 91 og NEK 400
Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor