Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kapittel 6.5

Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kapittel 6.5

Eric
Eric

Dersom ett instrument har flere uavhengige galvanisk skilte egensikre kretser og disse blir driftet fra forskjellige barrierer så må må jo kabelen mellom instrumentet/barrierer ha skjermede par. Om en kunde ønsker at det skal montere på en kort kabelstubb med en konnektor på dette instrumentet så må jo man sørge for at separasjonsavstanden gjennom hele lengden blir ivaretatt. Slik jeg tolker kapittel 6.5 (Figur 5) i IEC 60079-11:2011 så må man også sørge for at denne konnektoren er konstrurert slik at pinnene/hylsene i dette konnektorsettet må ha minimum 3 uavhengige kontaktpunkt for egensikker jord dersom dette er Ex ia utstyr korrekt? Betyr det at konnektorer som har en hylse (360 grader) med trang passform som blir tredd innpå pinnen ikke er tilstrekkelig for dette formålet?
Mvh,

Eric

Re: Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kap...

Re: Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kap...
Rune Øverland
Forumleder

IEC 60079-11:2011 punkt 6.5 (Earth conductors, connections and terminals); andre avsnitt:

"Where a connector carries earthed circuits and the type of protection depends on the earthed circuit, the connector shall comprise at least three independent connecting elements for "ia" circuits and at least two for "ib" circuits (see Figure 5). These elements shall be connected in parallel. Where the connector can be removed at an angle one connection shall be present at, or near to, each end of the connector."

IEC 60079-11 figur 5

Så under de forutsetninger som avsnittet har, skal man ha 3 uavhengige koblingselementer i parallell for "ia"-krets. Dette vises i figur 5a).

Jeg tror at en hylse med tre uavhengige, parallelle koblingselementer er i samsvar med IEC 60079:2011 punkt 6.5 andre avsnitt.

Re: Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kap...

Eric
Eric
Sitat
Rune Øverland skrev:

IEC 60079-11:2011 punkt 6.5 (Earth conductors, connections and terminals); andre avsnitt:

"Where a connector carries earthed circuits and the type of protection depends on the earthed circuit, the connector shall comprise at least three independent connecting elements for "ia" circuits and at least two for "ib" circuits (see Figure 5). These elements shall be connected in parallel. Where the connector can be removed at an angle one connection shall be present at, or near to, each end of the connector."

IEC 60079-11 figur 5

Så under de forutsetninger som avsnittet har, skal man ha 3 uavhengige koblingselementer i parallell for "ia"-krets. Dette vises i figur 5a).

Jeg tror at en hylse med tre uavhengige, parallelle koblingselementer er i samsvar med IEC 60079:2011 punkt 6.5 andre avsnitt.

Hei igjen,

Kanskje jeg stilte spørsmålet noe unøyaktig tidligere. Konstruksjonen til pinnene/hylsene i konnektoren er (i mangel på bedre terminologi) en solid stålpinne og en stålhylse. Pinnen skyves inn i hylsen og oppnår kontakt ved at pinnen tar borti den innvendige veggen i hylsen, 360 grader rundt hylsen gjennom hele hylsens lengderetning. Det er bare ett kontaktpunkt mellom hylsen/pinnen men til gjengjeld er dette kontaktpunktet "overalt". Vil dette tilfredsstille kravet i kapittel 6.5?
Mvh,

Eric

Re: Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kap...

Re: Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kap...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Eric.

Ut fra beskrivelsen din helt i toppen av tråden forstår jeg at dette er galvanisk skilte signaler, der sikkerheten ikke avhenger av den egensikre jorden, men at funksjonen til den egensikre jorden her er å skjerme signalet fra støy. Dersom du leser i punkt 6.5 så gjelder dette dersom beskyttelsen avhenger av den egensikre jorden (Som for eksempel enkle barrierer uten galvanisk skille).

Det du må ta hensyn til siden dette er flere uavhengige signaler, er at disse signalene ikke kan sammenkobles på noen måte, her kan du finne noen relevante retningslinjer i IEC 60079-11, men i punkt 6.3.

Re: Hjelp til tolkning av IEC 60079-11:2011 kap...

DJ
DJ

Hei, ettersom denne tråden spesielt omhandler kapittel 6.5 i IEC 60079-11 har jeg følgende oppfølgingsspørsmål:

Jeg har sett på tidligere forumstråd vedrørende rekkeklemmer i en IS-krets:

Link: https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Rekkeklemmer-og-barrier

Her skriver Henning Staff at dersom man skal bruke "ikke-sertifiserte" klemmer i en Ex i krets må man skrive et verifikasjonsdokument som viser til relevante krav og at klemmene overholder disse kravene.

Mitt spørsmål blir som følger: Vil 3.avsnitt i kapittel 6.5 være et av disse relevante kravene? Eller gjelder kapittel 6.5 kun PE-terminaler og ikke terminaler generelt i en IS-krets?

3.avsnitt i kapittel 6.5 nevner diverse krav til terminaler og oppsummerer som følger: "Terminals which comply with the requirements of IEC 60079-7 are considered to conform to these requirements."

Ettersom IEC 60079-7 omhandler Ex e spesielt, tolker jeg dette som følger: Dersom man bruker Ex e godkjente terminaler, kan man bruke disse i en Ex i-krets. Litt som Henning Staff konkluderer i nevnte forumstråd.

Dersom man velger å bruke "ikke-sertifiserte" klemmer i en Ex i krets. Må man da dokumentere kravene i 6.5? i tillegg til andre relevante krav i IEC 60079-11 som krypavstand og materialkvalitet (simple apparatus).

Om kapittel 6.5 kun omhandler PE-terminaler. Er det ikke litt merkverdig at PE-terminaler har ytterligere krav enn terminaler generelt i en Ex i krets?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor