Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller ikke?

Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller ikke?

Bjørn
Bjørn

Hei,

Vi har diskutert litt internt hos oss vedrørende produksjon av en hydraulikk tank med hydraulikk olje, og lurer på om det blir definert som en eksplosiv atmosfære inni tanken. Hydraulikk olje ligger typisk med flash point på 210 grader celcius og fire point 250 grader celcius og i vår applikasjon vil vi aldri være i nærheten av slike temperaturer. Kan vi da bare konkludere med at dette ikke er en eksplosiv atmosfære?

Er det noe krav til at dette skal dokumenteres, hvilke forskifter/normer er relevant for dette?

Re: Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller...

Re: Hyrdaulikk tank produksjon er det Ex eller...
Sverre Isaksen
Forumleder

Er flammepunkt (flashpoint) på 210 grader celsius så regnes det ikke som eksplosjonsfarlig atmosfære siden der ikke kommer i nærheten av denne temperaturen.

En aktuell forskrift å følge vil være Internkontrollforskriften.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor