JORDING EX motorerJORDING EX motorer

JORDING EX motorer

kristoffer
kristoffer

Hei!
Finnes det noe krav om at alle EX motorer SKAL ha utjevningsjord? 
Skjønner hvist motor kommer som en del av en skid anlegg eller står på gummi labber.
Men hvist motor er skrudd fast i skipets dekk, må man likevell ha Utjevningsforbindelse ( bonding)

Re: JORDING EX motorer

Re: JORDING EX motorer
Rune Øverland
Forumleder

Hei Kristoffer,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Forskrift om maritime elektriske anlegg

Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå i maritime elektriske anlegg.

Paragraf 20 sier at anlegg innenfor eksplosjonsfarlige områder skal være slik at det ikke frembringer fare for antennelse i slike områder.

I veiledningen til paragraf 5 nevnes at standarden NEK-EN 60079-serien kan brukes for elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige omgivelser.

 

2. NEK 420

NEK 420 er basert på NEK-EN 60079-serien. Myndighetene anbefaler, men ikke krever, å følge NEK 420 for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Velger man å følge NEK 420, vil man samtidig oppfylle lovens minimumskrav.

Seksjon 6.4 i NEK 420 tar for seg temaet potensialutjevning. Seksjonen innledes med: "Potensialutjevning er nødvendig for installasjoner i eksplosjonsfarlige områder."

Videre:

"Utjevningssystemet kan inkludere beskyttelsesledere, metallrør, metallkapper for kabler og armering med stålledere og metalliske deler fra konstruksjoner, men skal ikke inkludere nøytralledere."

 

3. Motor skudd fast til skipets dekk

Det at en Ex-motor er skrudd fast til skipets dekk er i samsvar ved bruk av "metalliske deler fra konstruksjoner" som utjevningsforbindelse. Man trenger derfor ikke tilleggsutjevningsforbindelser i form av separate utjevningsledere for å oppfylle krav i seksjon 6.4 i NEK 420.

Utsatte ledende deler (motorhus) trenger ikke tilleggsutjevningsforbindelser dersom de er godt festet og er i god ledende kontakt med deler av konstruksjonen eller rør som igjen er koblet til potensialutjevningssystemet.

 

4. FEAM

I Forskrifter for elektriske anlegg - maritime installasjoner av 1990, fins:

FEAM potensialutjevning i EX-områder

Her veiledet forskriften at isolert utstyr skal være tilknyttet en utjevningsleder slik at disse holdes på tilnærmet samme potensial.

Re: JORDING EX motorer

Roald Sjursen
Roald Sjursen

Det er riktig som forumleder skriver.

Men, noen firma har egne strengere krav til utligningsjording. På min arbeidsplass offshore stilles krav til utligningjord/bonding på høyspentmotorer.

Det er derfor viktig at du itillegg til forskriftene setter deg inn i hvorvidt oppdragsgiver har egne krav utover forskriftene.  

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor