Krav til IP grad på Ex kapslingerKrav til IP grad på Ex kapslinger

Krav til IP grad på Ex kapslinger

kris
kris

Hva er kravet til IP grad på dei ulike Ex kapslingene? 

Forstår det slik at kravet til Ex e er IP 54, men hva med Ex p, q, n og i? 

Hvor i NEK 420 finner man kravet om IP 54 på ein Ex e kapsling? 

Re: Krav til IP grad på Ex kapslinger

Re: Krav til IP grad på Ex kapslinger
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

kravet til alle kapslinger med tanke på ytre påvirkninger er beskrevet i NEK 420A:2016. NEK EN 60079-14 pt. 5.9: "Elektrisk utstyr skal velges og/ eller installeres slik at det er beskyttet mot eksterne påvirkninger som kan påvirke eksplosjonsbekyttelsen negativt."

Kravet om minimum IP54 på koblingsbokser er et krav i produsentnormen IEC 60079-7:2015 pt. 4.10.1, det vil si produsenten må produsere Ex e bokser med minimum IP54, for den som installerer er det viktig at man ikke forringer denne IP-graden med for eksempel feil kabelinnføring etc. Derfor står det noe om dette i NEK 420A:2016. NEK EN 60079-14 under kapittel 10 "Kabelinnføringssystemer og blindplugger" og 16.5.1 "Koblingsbokser"

Det kan derimot være strengere krav til IP-grad dersom området utstyret installeres i skulle tilsi dette, for eksempel utendørs offshore. Dette skal spesifiseres for anlegget i prosjekteringsfasen.

Når det gjelder for eksempel Ex p, så er jo beskyttelsesmetoden slik at man har et overtrykk som holder den eksplosive gassblandingen utenfor kapslingen, så dermed er det ikke noen IP-krav for denne.

Ex q er beskyttelsesmetoden at sand hindrer gnister/ lysbuer, så lenge dette er en sertifisert komponent, så har produsenten fulgt alle krav til design og produksjon av denne.

Ex i er egensikkert, det vil si at man begrenser energien i kretsen til under det nivået som skal til for å antenne den aktuelle gassblandingen. Det er derimot kommet et nytt krav til koblingsbokser som inneholder mer enn ett egensikkert signal, siden en sammenkobling av forskjellige signaler kan gi økt energi. Kravet er i praksis at man må følge samme krav som Ex e koblingsbokser. (Ref. NEK 420A:2016. NEK EN 60079-14 pt. 16.5)

Når det gjelder Ex n, så er dette en samlebetegnelse på flere forskjellige beskyttelsesmetoder for Sone 2, så her må man se på hvert enkelt tilfelle.

Vær obs på mulige spesielle betingelser for installasjon dersom sertifikat referansen slutter med bokstaven "X".

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor