Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Merking av utstyr

Merking av utstyr

Laila Furevik
Laila Furevik

Vi har en Lucifer magnetventil coil uten Ex merking .

Slår jeg opp i katalogen på  produktnummeret jeg finner på solenoiden kommer det opp att den er Ex me . Jeg finner og et bilde som viser hvor merkingen skal være, min ventil har ikke denne merkingen. Og har ikke hatt den heller. Kan jeg godta at denne står i anlegget? Når det gjelder annet utstyr som er gammelt hvor merket er slitt bort vil det være akseptabelt , da man kan feks dokumentere dette via tag , data ark osv. Men jeg blir i tvil da denne aldri har hatt godkjent merking. Kan jo være at produsenten leverer samme utstyr billigere uten sertefisering

Uansett mitt spørsmål er om jeg kan godta disse i anlegget?

hilsen Laila

Re: Merking av utstyr

Re: Merking av utstyr
Sverre Isaksen
Forumleder

Siden produktnummeret viser at det er en Ex me ventil, kan det hende merkingen ikke er satt på ved feil, jeg ville kontaktet leverandøren og hørt hva de mener.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor