Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

O.L
O.L

Det er krav til å fylle inn Ik max og Ik min i ny versjon av vedlegg H. Ik max var også på 2012 revisjon, men Ik min er ny.

Hvordan skal en finne en generell Ik min verdi? Ik min vil avhenge av oppstrøms nett hos rigg/plattform i tillegg til forlegning av kabel, kabeltype og lengde til Z-015 utstyret.

Det er umulig (ekstremt tidskrevende) for leverandør av Z-015 utstyr å beregne Ik min individuelt for hver mobilisering av respektivt utstyr.

Hvordan er det tenkt at Ik min skal dokumenteres?

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.
Sitat
O.L skrev:

Det er krav til å fylle inn Ik max og Ik min i ny versjon av vedlegg H. Ik max var også på 2012 revisjon, men Ik min er ny.

Hvordan skal en finne en generell Ik min verdi? Ik min vil avhenge av oppstrøms nett hos rigg/plattform i tillegg til forlegning av kabel, kabeltype og lengde til Z-015 utstyret.

Det er umulig (ekstremt tidskrevende) for leverandør av Z-015 utstyr å beregne Ik min individuelt for hver mobilisering av respektivt utstyr.

Hvordan er det tenkt at Ik min skal dokumenteres?

Vi ser at det kan være vanskelig å komme frem til en generell verdi  for Ikmin, og uansett vil en slik generell verdi være lite relevant for aktuelle vurderinger som skal gjøres.

Slik vi ser det kan det aktuelle kravet i Vedlegg H til NORSOK Z-015:2020 bare ivaretas ved måling i aktuelt punkt, og da med ny måling i hvert enkelt tilfelle.

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

O.L
O.L

Takk for svar.

Dette punktet bør etter mitt syn da ikke stå som ett felt som kan fylles ut i NOSOK H-skjema, om det ikke er fylt inn data her kan da 3.part kontrollører av utstyr henge seg opp i at dette punktet ikke er fylt inn og vi som leverandører må bruke tid på å forklare.

Hva tenker du? Burde dette vært tatt opp på nytt i Norsok komiteen?

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.

Re: NORSOK Z-015:2020 vedlegg H Ik min.

Olav Leikvoll
Olav Leikvoll
Sitat
Ole Petter Sørensen skrev:

Et annen måte er å beskrive maks lengde og minimum tverrsnitt på tilførselskabel.

Dette vil ikke fungere/kunne utføres i praksis da dette vil avhenge av hvilket vern som er montert i tavle på riggen.

Dette vil medføre individuell vurdering/kalkulasjon for hver rigg som utsyr skal mobiliseres til, noe som ikke er mulig.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor