Rekkeklemmer og barrierRekkeklemmer og barrier

Rekkeklemmer og barrier

Har fått litt forskjellige svar når eg har spurt forskjellige produsenter av Ex utstyr så derfor tenker eg å ta det opp her. Si at man har en power barriere med Ex ib utgang. Siden barrieren typisk står i ett skap (sikkert område) er det ønskelig å wire mellom barrierene og til dedikerte rekkeklemmer. Må man då ha Ex sertifiserte rekkeklemmer dersom spenning skal fra disse klemmene og ut i felt? Eller kan man feks bruke disconnect klemmer som ikke er Ex sertifisert?

Re:Rekkeklemmer og barrier

Ettersom rekkeklemmer er en passiv komponent (simple apparatus) kan man under visse forutsetninger benytte seg av klemmer som ikke er Ex sertifisert. En rekkeklemme kan ikke generere eller lagre energi og den oppfyller derfor første, men ikke nødvendigvis alle, krav til slike komponenter.

Selv om en rekkeklemme er passiv så betyr ikke det at den ikke kan påvirke Ex i kretsen negativt, eller utgjøre fare i form av statisk elektrisitet eller liknende. Ulempen med å benytte seg av passiv komponentbegrepet for å ta i bruk ikke Ex sertifisere klemmer, er at du som bruker må kartlegge og dokumentere at klemmene er trygge å benytte i kretsen. De fleste brukere ønsker å slippe å ha et slikt ansvar, og de benytter derfor Ex i sertifiserte klemmer.

Dersom du er kompetent til å gjøre en slik sikkerhetsvurdering, og dokumenterer denne, så kan du gjerne benytte ikke Ex sertifiserte klemmer. (Men mange leverandører anbefaler ikke dette da de er usikre på den nødvendig kompetansen.)

Re: Rekkeklemmer og barrier

Henning,

Nå har det dukket opp flere som etterspør det å kunne bruke ikke-sertifiserte disconnect/knivklemmer i koblingsbokser, uavhengig om det skal være til Ex d eller Ex i utstyr. I og med at klemmer er en passiv komponent så må man likevel gjøre en risikovurdering for dette. Men dersom ansvaret ligger på sluttbruker for å montere boksen med klemmer så kan jeg vel svare noe ala: Ja, det kan brukes men du må risikovurdere kretsen og bruken av ikke-sertifiserte klemmer og ansvaret ligger på deg?

Re: Rekkeklemmer og barrier

I en Ex d kapsling vil bruk av ikke-sertifiserte klemmer være akseptabelt under forutsetting av at innholdet er på plass ved sertifisering.

I en Ex i krets så kan termineringene anses som passiv komponent (simple apparatus) og er da akseptable å benytte så fremt man skriver et verifikasjonsdokument som viser til relevante krav, og at klemmene overholder disse kravene. Merk da at man må påse at klemmene overholder kravene også når kniven står i utkoblet posisjon.

Det er den som forestår installasjonen (ansvarlig installatør) som skal påse at disse kravene overholdes, og det kan godt være sluttbruker anleggseier som står for dette på eget anlegg.

Re: Rekkeklemmer og barrier

Er det slik at hvis rekkeklemmene skal være i en egensikker krets så må de være Ex i-sertifisert og da trengs det ikke egen dokumentasjon på disse? Hva om en har rekkeklemmer som er Ex e-sertifisert?

Re: Rekkeklemmer og barrier

I utgangspunktet så må alt utstyr som skal benyttes i en Exi krets være godkjent for dette.
Det betyr at det enten må være sertifisert for det, eller falle under definisjonen til simple apparatus (enkle apparater) og ha en dokumentasjon på dette.

Når det gjelder bruk av Exe sertifiserte klemmer er nok praksis at disse benyttes uten en formell dokumentasjon på at de kan anses som simple apparatus.
Ettersom simple apparatus skal vurderes mot alle relevante krav i 60079-0 "Generelle krav" som også er et krav for Exe rekkeklemmer, så er det ikke behov for videre vurdering og dokumentasjon mot dette.
Videre så skal simple apparatus vurderes mot alle relevante krav i 60079-11, men kravet til Exe terminaler er nok strengere enn disse kravene og det er derfor ikke behov for grundigere vurderinger her heller.

Av denne grunn så er det ikke formelt riktig å benytte Exe rekkeklemmer i en Exi krets, når de mangler dokumentasjon på at de er simple apparatus, men i praksis så har det liten betydning ettersom de er sertifisert i henhold til likeverdige krav.

Re: Rekkeklemmer og barrier

Takk for et godt svar.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor