Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?

Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?

Lars-Helge Honningsvåg
Lars-Helge Honningsvåg

Gjelder dette kravet kunn høgspent motorere ?

NORSOK E-001

6.6.1 General A.C. motors should be of the squirrel cage, direct on-line start type. Where variable speed/torque regulation is required, converter fed a.c. motors shall be used. d.c. motors may be used for certain applications. The terminals and the earthed frame of high voltage motors shall be provided with contact bolts for application of mobile earthing apparatus. High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected.

Re: Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?

Re: Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?
Sverre Isaksen
Forumleder

Grunnen til kravet om stjernekobling, er at motoren kan fortsette å gå dersom en fase faller ut under drift på en deltakoblet motor, og dermed kan viklingene bli varme.

I IEC 60079-14:2013 pt. 11.3.1 stilles det krav til faseovervåkning på Ex e motorer dersom disse er deltakoblet.

Re: Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?

Lars-Helhe Honningsvåg
Lars-Helhe Honningsvåg

Hei, men gjelder det også lavspent motorere ?  

"High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected."

Re: Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?

Lars-Helge Honningsvåg
Lars-Helge Honningsvåg
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Grunnen til kravet om stjernekobling, er at motoren kan fortsette å gå dersom en fase faller ut under drift på en deltakoblet motor, og dermed kan viklingene bli varme.

I IEC 60079-14:2013 pt. 11.3.1 stilles det krav til faseovervåkning på Ex e motorer dersom disse er deltakoblet.

Hei, men gjelder det også lavspent motorere ?  

"High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected."

Re: Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?

Re: Skal lavvolt ex motorer være stjernekobla ?
Rune Øverland
Forumleder

Hei Lars-Helge,

1. Hva menes med krav, og hvem er det eventuelt som krever

Hvis vi med 'krav' mener et lovpålagt krav fra myndighetene, så er det Petroleumstilsynets HMS-forskrifter jeg tror vi skal evaluere i dette tilfellet. Her er det Innretningsforskriften som eventuelt viser kravene.

 

2. Innretningsforskriften § 10a Tennkildekontroll

Her er det å lese:

For å forebygge og verne mot antennelse av brennbare væsker og eksplosjonsfarlig gass skal det foretas en systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder. Det skal videre settes i verk nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig.

 

3. Stjernekobling for lavspenningsmotor; Ja eller nei?

Det er et myndighetskrav at det skal foretas en risikovurdering. Og, hvis denne risikovurderingen konkluderer med at en lavspenningsmotor i 'delta'-kobling kan representere en potensiell tennkilde, ja da er det et lovpålagt krav om å gjøre tiltak.

Et tiltak kan være å kjøre motoren i stjernekobling for å holde viklingstemperaturen på trygge verdier.. Et annet tiltak er temperaturovervåking på viklingene dersom motoren likevel kjøres i 'delta'-kobling.

Det som er vesentlig, og det er dette som er myndighetskravet, er at installasjonen skal være trygg. På hvilken måte installasjonen gjøres trygg på, ja det kan variere.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor