Smøring av flammespalter på Exd kapslingerSmøring av flammespalter på Exd kapslinger

Smøring av flammespalter på Exd kapslinger

Jeg har sett det er endel brukere av Exd kapslinger som smører flammespaltene på kapslingene sine, og som også har rutiner og intervaller for denne smøreprosessen.
Men jeg lurer på om det er noe krav til at produsentene av Exd kapslinger skal spesifisere smøring av flammespalter - samt type smøring og eventuelle intervaller, i Exd kapslingens medfølgende manual og dokumentasjon?
Kapslingen det gjelder er en mindre Exd kapsling i aluminium med O-ringer for IP-gradssikring.

Re: Smøring av flammespalter på Exd kapslinger

Det er i de aller fleste tilfeller anbefalt å smøre flammespaltene, med noen få unntak av behandlede flammespalter der produsenten anbefaler å unnlate dette.

Det er ikke et absolutt krav at produsenten skal spesifisere krav til smøring av flammespaltene. Dersom slik anbefaling ikke foreligger så skal man følge kravene i installasjonsnormen 60079-14 pkt. 14.3 som man finner i normsamlingen NEK 420delA:2016.

Pga fare for at fettet stivner over tid så vil det også være behov for å vaske og smøre opp på nytt, og det anbefales at dette gjennomføres i sammenheng med detaljerte inspeksjoner av utstyret.

Re: Smøring av flammespalter på Exd kapslinger

Takk for godt svar.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor