Støt fra Provisoriske 400V El Anlegg Støt fra Provisoriske 400V El Anlegg

Støt fra Provisoriske 400V El Anlegg

MLA
MLA

Hei,

Vi har problemer med det provisoriske anlegget.

Det har skjedd hendelser hvor personell tar på skjøteledninger/tilkoblet utstyr og får elektrisk støt.

Anlegget er fødet fra 2 stk Generatorer 400V. Fordelingene ute i anlegget er sikret er 16A med 30mA JF brytere.

I dag hadde vi en hendelse hvor en operatør tok på gummien på en skjøteledning samtidig som han tok i et stillas. Han fikk da et lite støt. Vi målte mellom gummien og stillaset, og det ble målt varierende spenning fra 50-100v. 

Dagen dette skjedde var det mye tåke og fuktig luft. Men uansett, burde ikke JF bryteren løst ut?

JF bryteren ble testet på test knappen. Alt OK. Men ledningen som operatør vi støt fra, var det overslag på mellom fase-Jord da den ble isolasjons testet. Usikker på måleresultatet. 

Samme dag var det også en som tok på enden på en skjøteledning og kjente støt. Denne kabelen var OK.

 

Hvilke tiltak kan vi gjøre?

Det var ikke utjevnings forbindelse på skapet til struktur. Noe som ble utført i etterkant.

Re: Støt fra Provisoriske 400V El Anlegg

Re: Støt fra Provisoriske 400V El Anlegg

Gode utjevningsforbindelser er avgjørende.

En jordfeilbryter på 30 mA skal koble ut ved en jordfeilstrøm på 15 mA (mellom 50 og 100 % av nominell verdi). En installasjonstester kan benyttes for kontroll av utkoblingsstrøm og utkoblingstid (som skal ligge i området 20 - 30 ms, i henhold til dokumentasjon fra produsent).

Forøvrig kan berøringsspenningen være lite behagelig selv ved jordfeilstrømmer lavere enn 15 mA, om utjevningsforbindelser ikke er godt ivaretatt. 

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor