Norsk Engelsk Svenska Polsk

TN anleggTN anlegg

TN anlegg

R
R

På en offshore installasjon er det montert en trafo 690/400V. Merket Dyn, trekant - stjerne- nullpunkt. Fra sekundærside er det tilkoblet en 4-leder+ PE. Kabel forsyner en underfordeling hvor det er en 4 polet "bryter" Ut fra bryteren på null leder er det lagt en lask til PE skinne i underfordelingen. For meg er dette underlig at nullpunktet ikke er jordet på sekundærsiden på trafo og at man har adskilt PE- N fra første kobling. Er det tillatt/ god praksis å gjøre ting slik med tanke på at det skal være TN-S anlegg. Blir ikke dette en uvanlig løsning?

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer

Exi for prosjekteringspersonell (Klasserom)

Lær beregning og sikkerhetsvurdering av egensikre systemer. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer

Exi grunnleggende (Klasserom)

Påbygningskurs for deg som skal jobbe med egensikre systemer. Lær installasjon og feilsøking på en sikker måte.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor