Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

TN anlegg

TN anlegg

R
R

På en offshore installasjon er det montert en trafo 690/400V. Merket Dyn, trekant - stjerne- nullpunkt. Fra sekundærside er det tilkoblet en 4-leder+ PE. Kabel forsyner en underfordeling hvor det er en 4 polet "bryter" Ut fra bryteren på null leder er det lagt en lask til PE skinne i underfordelingen. For meg er dette underlig at nullpunktet ikke er jordet på sekundærsiden på trafo og at man har adskilt PE- N fra første kobling. Er det tillatt/ god praksis å gjøre ting slik med tanke på at det skal være TN-S anlegg. Blir ikke dette en uvanlig løsning?

Re: TN anlegg

Re: TN anlegg

Jeg kjenner ikke praksis her, og hvorvidt dette er en vanlig/uvanlig løsning offshore.

Generelt bør TN-C benyttes i minst mulig grad i en installasjon, og overgang til TN-S bør utføres så nært installasjonens tilknytningspunkt som mulig.

I henhold til NEK 400 skal ikke TN-C benyttes lengre enn til første fordeling i installasjonen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor