Norsk Engelsk Svenska Polsk

Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK EN 60079-17:2014) Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK EN 60079-17:2014)

Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK EN 60079-17:2014)

Eric
Eric

Hei,

Jeg trenger litt assistanse med å tolke inspeksjonstabell 1 per kapittel 6 i NEK 420A (NEK EN 60079-17:2014) og då nærmere bestemt punkt 17 som sier: Elektriske tilkoblinger er tildratt. Vi vurderer ett instrumentdesign som består av en Ex e kapsling med Ex e rekkeklemmer. På ene siden av klemmene terminerer vi ledere som går til sertifisert elektronikk mens den andre siden av klemmene er kunden sitt grensesnitt for terminering av feltkabel. Vi ønsker å plassere ett plastdeksel (i ikke-ledende materiale) over hele klemlisten slik at denne dekker over alle skruene på "vår side". Dette plastdekselet vil ha en etikett som viser terminalinformasjon, forenklet kobling og annen viktig informasjon. Spørsmålet mitt er: Må anleggseier/kvalifisert personell skru av dette plastdekselet for å kunne utføre detaljert/nøye inspeksjon av at skruene er tilstrekkelig tildratt ved en periodisk inspeksjon i henhold til punkt 17 i inspeksjonstabell 1

Mvh,

Eric

Re: Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK...

Re: Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK...
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei Erik.

Som jeg forstår av forklaringen din er dette mer en transportsikring/ beskyttelse som skal fjernes under installasjon når det blir koblet til. Jeg ser ingen problemer med en slik løsning. Det går jo evt. an å skrive dette som et notat under sjekkpunktet om dere skal levere med inspeksjonslister.

Re: Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK...

Eric
Eric
Sitat
Sverre Isaksen skrev:

Hei Erik.

Som jeg forstår av forklaringen din er dette mer en transportsikring/ beskyttelse som skal fjernes under installasjon når det blir koblet til. Jeg ser ingen problemer med en slik løsning. Det går jo evt. an å skrive dette som et notat under sjekkpunktet om dere skal levere med inspeksjonslister.

Hei Sverre,

Nei, her var jeg kanskje litt unøyaktig i framstillingen min. Dekselet over klemlisten i instrumentet vil alltid være der slik at de bare ser halvparten av terminalene; den siden hvor de skal terminere feltkabelen. Vår side av klemmene vil være skjult under dette dekselet slik at de ikke kan koble fra lederne som går videre internt til elektronikken. Så kommer spørsmålet jeg stilte tidligere.

Mvh,

Eric 

Re: Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK...

Re: Tolkning av kapittel 6 i NEK 420A:2016 (NEK...
Sverre Isaksen
Forumleder

Har du bilder/ skjemategninger? Du kan sende til sverre.isaksen@trainor.no ser ikke helt for meg hva du mener.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor