Norsk Engelsk Svenska Polsk

Vedlikehold av ex utstyrVedlikehold av ex utstyr

Vedlikehold av ex utstyr

Ole Karsten Andersen
Ole Karsten Andersen

Hei

Er det et forskrift krav om årlig vedlikehold eller inspeksjon av ex utstyr ? Skilles det mellom exd og annet ex- utstyr ?

Re: Vedlikehold av ex utstyr

Henning Staff
Henning Staff

På landanlegg så gjelder kravene i FHOSEX, men selv om vedlikehold er nevnt i §§9 og 15 pkt. 5 så er det ingen spesifikke krav. Forskriften forutsetter at bedriften har en tilfredsstillende internkontroll som både kartlegger risiko og avklarer nødvendige behov for tiltak. Dette vil selvfølgelig variere avhengig av kompleksiteten til anlegget.

DSB henviser til bruk av NEK 420 som tilfredsstillende norm for oppfyllelse av kravene i forskriften, og det er dermed NEK EN 60079-17 og kravene i denne som vil være retningsgivende. Denne normen krever ikke årlig vedlikehold, men påpeker på samme måte som forskriften til krav om å gjøre nødvendige vurderinger og sette vedlikeholdet i system. Det skilles i normen mellom flere forskjellige typer Ex utstyr, men det legges større vekt på vurderingene som blir gjort for anlegget.

Ptil sine krav i Aktivitetsforskriften (kap IX) som gjelder for offshoreanlegg, og Teknisk og operasjonell forskrift §58 (og §59) som gjelder for landanleggene, har tilsvarende krav om at det skal gjennomføres kartlegging av behov og iverksettes nødvendige tiltak, men det er ikke tidsbestemte krav her heller. I praksis så har selskapene interne rutiner som i stor grad er basert på NEK EN 60079-17, og et eventuelt krav om årlig inspeksjon vil være et internt rutinekrav basert på risiko.

Re: Vedlikehold av ex utstyr

L.M. Vasvik
L.M. Vasvik

Hei. Jeg har et spørsmål angående vedlikehold av flyttbare konteinere med ex utstyr dvs. midlertidig utstyr. Disse konteinerne sender vi da inn og ut til forskjellige plattformer. Ser at Norsok Z015 vedlegg I (Normativt vedlikehold) har bl.a. en setning med denne formuleringen: "Kontroll av elektrisk tilkobling og megging av kabler skal utføres årlig eller oftere". Hvordan skal vi forholde oss til denne iforhold til det som står I Nek 420? Betyr det f.eks at alle elektriske tilkoblinger må inspiseres og sjekkes minst en gang i året? Takker for svar.

Mvh L.M.Vasvik

Re: Vedlikehold av ex utstyr

Jan Ødegaard
Jan Ødegaard

Beklager sen tilbakemelding.
Når det gjelder inspeksjon og vedlikehold av containere skal disse sjekkes før hver utsendelse, og dette skal loggføres i utstyrets vedlikeholdslogg. Dermed kan man faktisk måtte utføre dette flere ganger i året. 

Re: Vedlikehold av ex utstyr

Årligkontroll
Årligkontroll
Sitat
L.M. Vasvik skrev:

Hei. Jeg har et spørsmål angående vedlikehold av flyttbare konteinere med ex utstyr dvs. midlertidig utstyr. Disse konteinerne sender vi da inn og ut til forskjellige plattformer. Ser at Norsok Z015 vedlegg I (Normativt vedlikehold) har bl.a. en setning med denne formuleringen: "Kontroll av elektrisk tilkobling og megging av kabler skal utføres årlig eller oftere". Hvordan skal vi forholde oss til denne iforhold til det som står I Nek 420? Betyr det f.eks at alle elektriske tilkoblinger må inspiseres og sjekkes minst en gang i året? Takker for svar.

Mvh L.M.Vasvik

Må årlig kontroll på z-015 konteinere ha ny kontroll på dagen etter et år  ? eller er det slingringstid på dette ? 

Re: Vedlikehold av ex utstyr

Sitat
Årligkontroll skrev:

Må årlig kontroll på z-015 konteinere ha ny kontroll på dagen etter et år  ? eller er det slingringstid på dette ? 

Dette er beskrevet i Tillegg I, NORSOK Z-015.

Listen a) til f) viser de intervaller som skal verifiseres, noen av punktene er årlig eller OFTERE.

Men det vil være leverandør av utstyret som setter opp intervaller på kontroll og vedlikehold, men det er selvsagt anbefalt å følge retningslinjene i standarden.
På spørsmål om dette må utføres "på dagen" vil det selvsagt ikke alltid være mulig å få til dette, men da må det utføres innen rimelig tid.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor