Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Z-015 Datablad for midlertidig utstyr - Tillegg H - Elektro 5.4.6

Z-015 Datablad for midlertidig utstyr - Tillegg H - Elektro 5.4.6

Asle
Asle

Hei,

Hva er intensjonen med/hva skal føres inn i denne listen "Elektrisk utstyr, fastmonterte forbrukere:" Eksmpel: Vi har en overtrykk container med en del IKKE-EX utstyr inni, som pcer, lamper, ovner osv. Skal da alt dette utstyret føres inn her? Fører forøvrig alt EX utstyr i egen komponentliste ( Tillegg J )

Re: Z-015 Datablad for midlertidig utstyr - Til...

Viser til det som står i NORSOK Z015, 5.8.2 

Her viser alt som skal følge som dokumentasjon av utstyret. Jeg ser ikke i denne listen at det skal føres opp PCer, lamper eller ovner. 

Re: Z-015 Datablad for midlertidig utstyr - Til...

amp-2
amp-2

Ny innen ex..

Hvordan omfattes vanlig installasjon i f.eks. en type B kontainter? dvs. installasjon som kun skal driftes når utstyret er purget.

Re: Z-015 Datablad for midlertidig utstyr - Til...

Her er det viktig å tenke på hva slags type Kontainer det er snakk om. Det må også tas hensyn til grad av bemanning med tanke på elektrisk utstyr og utkobling av alle potensielle tennkilder. 
Det er forskjell på om det er en normalt ubemannet, eller om det er periodisk eller permanent bemannet.

Dersom det her er snakk om en kontainer som er trykksatt, NORSOK 5.4.7, vil det jo være slik at alle tenkilder skal kobles fra ved et eventuelt frafall av trykk. Det vil da si at potensielle tennkilder ikke er spenningssatt. 

Det må også tas hensyn til hvor kontainer skal plasseres, hvilken sone den er godkjent å stå i. ( se NORSOK-Z015 5.5)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor