Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt til småkraftverkDriftsleder for høgspenningsanlegg knytt til småkraftverk

Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt til småkraftverk

I FSE §6 står det skrevet at det skal være utpekt en driftsleder for ethvert høgspenningsanlegg.

1. Hvilke faglige krav stilles det til driftsleder?

2. Kan jeg som eier (og bonde) stille som driftsleder uten noe fagbrev eller teknisk skole bakgrunn?

Driftsleder har ansvar for å påse at anlegg bygges, drives og vedlikeholdes i henhold til forskriftenes krav.

3. Ettersom driftsleder kun er en funksjon, kan ikke jeg da stille som driftsleder, men må gjennom innleigd arbeidskraft (faglig) påse at kravene blir fulgt?

4. Dersom jeg selv ikke kan stå som driftsleder, kan da min sønn som er utdannet montør med fagbrev og jobber i det lokale nettselskapet stå som driftsleder? Kan han også gjennomføre årleg kontroll med anlegget? Hva sier forskriftene om dette? Og er det noen krav til antal år han har jobbet? Og hvor han jobber (nettselskapet kontra kraftverket)?

Re: Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt ti...

Svaret finner du i veiledningen til § 6 i FSE, hvor det står følgende:

Dersom driftsleder skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til arbeidsgivers egne elektriske anlegg må vedkommende oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

Her står det: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.

Din sønn må som minimum ha teknisk fagskole elkraft og tre års praksis, for å kunne være driftsleder. Har han ikke det må du leie inn tjenesten (fra lokalt nettselskap eller lokal installasjonsvirksomhet med godkjenning for høyspenning).

Du kan kontakte Småkraftforeninga for ytterligere informasjon, se http://www.smakraftforeninga.no/visside.php?id=4.

Re: Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt ti...

Men går det ikke an å stå som driftsleder uten å være faglig ansvarlig for arbeidet som eventuelt må gjøres?

Re: Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt ti...

Nei, driftsleder (som begrep i "elektroverdenen") må tilfredsstille krav til faglig ansvarlig i kvalifikasjonsforskriften, FEK.

Re: Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt ti...

Hvor i forskriften/forskriftene står dette spesifisert? Jeg finner ikke noe krav til kvalifikasjoner for driftsleder som funksjon. Jeg finner derimot krav til faglig ansvarlig, men desse to funksjonen er ikke det samme slik jeg leser lovene. Hva er riktig?

Re: Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt ti...

Krav til driftsleder står i FSE veiledning til §3, 8.avsnitt:

Driftsleder/driftsansvarlig skal ha kvalifikasjoner som tilfredsstiller relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) dersom vedkommende skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til elektriske anlegg.

Re: Driftsleder for høgspenningsanlegg knytt ti...

Ja, og det er § 7 første ledd i FEK som gjelder.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor