Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

erlend43655598686
erlend43655598686

Hei.

Jeg har utvidet og fikset en eksisterende kurs i gang i leilighet bygd i 2003. Her lå det en fintrådet RK kabel direkte i vegg uten rør (bak lister rundt dør) fra gammelt av. Jeg satt niter på denne da dette ikke var gjort fra før av og utbedret eksisterende anlegg, samtidig så jeg utvidet med 1stk ekstra stikk.

Jeg ønsker å dokumentere arbeidet med 5 sikre (egen bolig). Jeg er fagmann og har relevant praksis, men jobber ikke i elektro bedrift for øyeblikket, må derfor dokumentere dette selv. Til info så har jeg allerede lest Elsikkerhet 71 fra DSB angående kabel forlagt direkte i vegg. Det var etter 2008 at praksis rundt kabel forlagt direkte i vegg ble endret på, virker det som.
Så da tenker jeg: Enten så dokumenterer jeg at dette er i orden (feks angi eldre NEK), eller så dokumenterer jeg at denne kabelen er forlagt fra gammelt av og at jeg kun har forbedret eksisterende anlegg i eldre installasjon.

Kan jeg enkelt og greit angi at feks NEK 2006 er fulgt i samsvarserklæringen? Det var vell lovt med slik kabel forlegning i den tiden? Kabelen er hel og pen, den er fintrådet (RK), og jeg ønsker å bruke denne for å slippe å legge ny, for da må jeg rive opp lister og evt vegg.

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

M h
M h

FEL

§ 16 PLANLEGGING OG VURDERING AV RISIKO

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk. 

§ 10 OPPFYLLELSE AV SIKKERHETSKRAV

Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

I veiledningen til forskriften er det angitt normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles.

Kombinasjoner av deler av normer skal unngås med mindre det kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende sikkerhetsnivå.

VEILEDNING TIL § 10

Norm som beskriver hvordan sikkerhetskravene i kapittel V kan oppfylles:

  • NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg - installasjoner, Del 2-8, med de endringer som er angitt i vedlegg I til denne forskriften.
  • NEK EN 60079-10 Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige omgivelser - Klassifisering av områder.
  • NEK EN 60079-14 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige omgivelser.

For forlegning av kabler henvises også til NEN 62.75 Kraftkabler - belastningstabeller.

For utførelse av elektriske fordelinger henvises til relevante deler av EN 60439-serien.

Det forutsettes at det til enhver tid benyttes siste utgave av de normene angitt over. Referansene er derfor udaterte og uten referanse til hvilken utgave som legges til grunn.

«Norm» og «standard» er synonyme begreper. I denne forskriften benyttes gjennomgående begrepet «norm».

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

erlend43655598686
erlend43655598686

Sitater fra NEK og FEL gjør meg ikke noe klokere i denne sammenheng. Jeg er heller ute etter en anbefaling i form av et litt enklere svar.

Som nevnt tidligere, eksisterende kabel ligger fra gammelt av helt tilbake til 2003/2004. Om jeg ønsker å beholde en eksisterende kabel forlagt direkte i vegg/under list (ca 1 meter), så skal dette gå greit, da jeg kun utbedrer/utvider en eksisterende installasjon. Slik jeg forstår forskriftene, så skal det være forskriftsmessig lovlig å utbedre en eksisterende kurs i en eldre leilighet selv om gammel forlegning ikke er anbefalt eller lovlig den dag i dag. Jeg lurer derfor på hvordan jeg enklest mulig dokumenterer min utbedring/utvidelse av eksisterende kurs mtp denne kabelen. Jeg tenker at jeg kan dokumentere eksisterende kabel med et bilde + kommentar i sluttkontrollen om at denne er forlagt fra gammelt av og at jeg anser det som ikke nødvendig å endre den.

Unntak hadde selvfølgelig eksistert hvis den gamle kabelen hadde hatt feil tverrsnitt iht vern og strømføringsevne, eller at forlegningen hadde utgjort en direkte fare, noe jeg ikke syns den gjør.

Om jeg har misforstått noe, eller om det er noe jeg overser, setter jeg pris på gode svar og anbefalinger. Viktigste for meg er å sikre bolig med dokumentasjon (5 sikre) på elektrisk arbeid utført av meg, ikke på eksisterende installasjon. 

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

Elektriker
Elektriker

Du kan så klart velge å se helt bort fra den kabelen.

Men en slik kabel har aldri vært lov til å legge slikt. En RK eller PN har ikke nok isolasjon. De er laget for å ligge inne i rør, eller være inne i en kapsling (sikringsskap og lignende)

En kabel slik PR, PFXP osv er en annen sak.

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

Erlend H.
Erlend H.

Enig, men jeg mente aldri RK eller PN ledning da jeg skrev RK Kabel over her  Beklager dette.

Jeg snakker om lignende PFXP kabel, bare at ledningene inni har fintrådet kordeller som minner mer om en skjøtekabel. Derfor måtte jeg sette på Niter

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

erlend43655598686
erlend43655598686
Sitat
Erlend H. skrev:

Enig, men jeg mente aldri RK eller PN ledning da jeg skrev RK Kabel over her  Beklager dette.

Jeg snakker om lignende PFXP kabel, bare at ledningene inni har fintrådet kordeller som minner mer om en skjøtekabel. Derfor måtte jeg sette på Niter

Så med andre ord, så mente jeg en dobbelisolert kabel helt fra starten av :)
Grunnen til jeg valgte å skrive RK kabel var pga kordellene er fintrådet/mangetrådet , slik som RK kordellene. Satt derfor på niter. Kabelen minner om PMH 3G1,5, men jeg husker ikke om PMH er flertrådet eller mangetrådet. 

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring
Sitat
erlend43655598686 skrev:

Hei.

Jeg har utvidet og fikset en eksisterende kurs i gang i leilighet bygd i 2003. Her lå det en fintrådet RK kabel direkte i vegg uten rør (bak lister rundt dør) fra gammelt av. Jeg satt niter på denne da dette ikke var gjort fra før av og utbedret eksisterende anlegg, samtidig så jeg utvidet med 1stk ekstra stikk.

Jeg ønsker å dokumentere arbeidet med 5 sikre (egen bolig). Jeg er fagmann og har relevant praksis, men jobber ikke i elektro bedrift for øyeblikket, må derfor dokumentere dette selv. Til info så har jeg allerede lest Elsikkerhet 71 fra DSB angående kabel forlagt direkte i vegg. Det var etter 2008 at praksis rundt kabel forlagt direkte i vegg ble endret på, virker det som.
Så da tenker jeg: Enten så dokumenterer jeg at dette er i orden (feks angi eldre NEK), eller så dokumenterer jeg at denne kabelen er forlagt fra gammelt av og at jeg kun har forbedret eksisterende anlegg i eldre installasjon.

Kan jeg enkelt og greit angi at feks NEK 2006 er fulgt i samsvarserklæringen? Det var vell lovt med slik kabel forlegning i den tiden? Kabelen er hel og pen, den er fintrådet (RK), og jeg ønsker å bruke denne for å slippe å legge ny, for da må jeg rive opp lister og evt vegg.

Etter min vurdering er det tilstrekkelig at du samsvarserklærer utvidelsen, med en ny stikk.

For din egen sikkerhets skyld bør du imidlertid være sikker på at eksisterende kabel, forlagt direkte i vegg, ikke medfører brannfare. Om kabelen (som du beskriver litt "uklart") har tilstrekkelig strømføringsevne er det trolig ok, men gummikabel har nok aldri vært ment for fast installasjon, forlagt direkte i vegg. 

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

erlend43655598686
erlend43655598686
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Etter min vurdering er det tilstrekkelig at du samsvarserklærer utvidelsen, med en ny stikk.

For din egen sikkerhets skyld bør du imidlertid være sikker på at eksisterende kabel, forlagt direkte i vegg, ikke medfører brannfare. Om kabelen (som du beskriver litt "uklart") har tilstrekkelig strømføringsevne er det trolig ok, men gummikabel har nok aldri vært ment for fast installasjon, forlagt direkte i vegg. 

Enig.

Jeg er litt usikker på hvilken kabel som er brukt, men den er hvit og ligner på en PMH kabel. Leder kordellene er fintrådet, eller mangetrådet som det heter, derfor har jeg satt på niter. Skulle tro det var en slik hvit skjøteledning kabel (slike som blir brukt til padder). 

Er ikke redd for noe brannfare mtp kabel har korrekt tverrsnitt (1.5mm2) og den er mangetrådet som har bedre strømføringsevne enn en PR 1.5mm2. Forankoblet vern er 10A C-kar automat. Eksisterende kabel og stikk har ikke blitt særlig brukt i gangen, men har stått montert helt siden 2003/2004.

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring

Re: Angi eldre NEK utgave mtp samsvarserklæring
Sitat
erlend43655598686 skrev:

Enig.

Jeg er litt usikker på hvilken kabel som er brukt, men den er hvit og ligner på en PMH kabel. Leder kordellene er fintrådet, eller mangetrådet som det heter, derfor har jeg satt på niter. Skulle tro det var en slik hvit skjøteledning kabel (slike som blir brukt til padder). 

Er ikke redd for noe brannfare mtp kabel har korrekt tverrsnitt (1.5mm2) og den er mangetrådet som har bedre strømføringsevne enn en PR 1.5mm2. Forankoblet vern er 10A C-kar automat. Eksisterende kabel og stikk har ikke blitt særlig brukt i gangen, men har stått montert helt siden 2003/2004.

Ok.

Da er det sikkert ikke lurt å skrive samsvarserklæring på forbedring/tilkobling av niter relatert til f. eks. NEK 400:2002. Den gangen var det ikke nevnt noe om bevegelig ledning for fast installasjon, og denne skal uansett være egnet iht. beskrivelse fra produsent (ref. fel § 36), noe som neppe er mulig å få dokumentert.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor