Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Peder
Peder

Finnes det noen retningslinjer og veiledninger ved arbeid på tavler der hendelsesenergien er over 40 cal/cm2?

Vi har beregninger som viser nivå opp mot 80-100 cal i tavler fra 80-tallet. Vet ikke hvordan det er med lysbuetesting, men de er langt svakere konstruert enn nye tavler.

Jeg kjenner til PPE-klassifiseringen, men det stopper litt opp ved 40 cal. I tillegg er jeg veldig usikker på hvordan en skal risikovurdere tavler der energien er så høy. Dette gjelder både utvendig betjening av skillebrytere og effektbrytere (lukket dør), og starterskuffer som en må åpne døren for å få ut.

Arbeidsgiver har gitt oss en del verneutstyr, men maks det tåler er rundt 40 cal. Vi får beskjed om å kle på oss så mye som mulig ved betjening. Jeg synes ikke det er godt nok, men skulle gjerne hatt noe å argumentere med.

Har prøvd å finne noe om dette på internett, men det var ikke så lett.

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Bobb
Bobb

Risikovurderingen er at man må ha vernebekledning som tåler hendelseenergien når man betjener dette.

Man må også ha bomullsklær under vernebekledningen, t.o.m underbuksa.

Og selvfølgelig heldekkende visir og hansker som tåler energien... og hørselvern så ikke øra tar skade ved smell...

Det går kanskje å sikre ned hovedværn? vet ikke hvor avanserte værna er, men å gå fra f.eks 250ms til 100ms utløsertid på et værn har mye å si. å Bytte ut en hovedbryter fra 70-80-tallet med en ny bryter man kan koble til en PC øker mulighetene for "avanserte" instillinger vil jeg tro..  

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Peder
Peder
Sitat
Bobb skrev:

Risikovurderingen er at man må ha vernebekledning som tåler hendelseenergien når man betjener dette.

Man må også ha bomullsklær under vernebekledningen, t.o.m underbuksa.

Og selvfølgelig heldekkende visir og hansker som tåler energien... og hørselvern så ikke øra tar skade ved smell...

Det går kanskje å sikre ned hovedværn? vet ikke hvor avanserte værna er, men å gå fra f.eks 250ms til 100ms utløsertid på et værn har mye å si. å Bytte ut en hovedbryter fra 70-80-tallet med en ny bryter man kan koble til en PC øker mulighetene for "avanserte" instillinger vil jeg tro..  

Vi har for så vidt en grei instruks for bekledning og har verneutstyr for hele kroppen, men jeg tror det svakeste punktet går til litt over 40 cal, så en kommer ikke så mye lengre der.

Det er to ulike scenario her. Ett der kapslingen er lukket og ett der dører blir åpnet. Når kapsling er lukket vil jo tavlen ta av noe av energien, men når det er så høy hendelsesenergi så vet jeg ikke hvilke konsekvenser det vil få. Dørene er for eksempel ikke festet med gjennomgående skruer. Det er noen små hengsler som vel er sveist. Hvilke konsekvenser får det dersom det oppstår en lysbue med så høy hendelsesenergi inni tavla? Kommer dørene og alt bak flyvende rett i personen som står der?

Når dørene er åpne vil en risikere at energien kommer rett ut der en står, og da må vi ha verneutstyr som tåler energien eller legge ut tilførselen eller andre tiltak som reduserer energien.

Avanserte er vel å ta hardt i. De er veldig gamle, 100% analoge og har begrenset mulighet for justering. De som utførte beregningene for lysbue sa at det ikke var så mye å hente der på å justere eksisterende vern. Det er kun overstrømsvern på hovedvernene inn til tavlen.

Vi håper å få montert nye vern, men inntil videre må vi forholde oss til dagens tilstand. I noen tilfeller kan vi legge ut tilførselen, men ikke alle steder. I tillegg må vi av og til operere noen tavler lokalt, altså koble inn og ut effektbrytere. Da står vi rett foran bryterene som kobler inni tavlen, men med dørene lukket. Det finnes ingen mulighet for fjernbetjening. Du står altså fremfor en gammel tavle der energien kan komme opp i 80-90 cal/cm², med verneutstyr tilsvarende PPE4, og skal betjene hovedeffektbryterene i tavlen. Jeg sliter med å risikovurdere det på en god måte. Sannsynligheten for at noe skjer er jo veldig lav, men det er nok at det skjer en gang.

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Bobb
Bobb

Siden det ikke er noe å hente på å stille ned eksisterende værn eller kjøpe nye "avanserte" så er eneste muligheten å ha riktig bekledning for jobb operasjonen. Når det gjelder risikovurdering på el generelt må man unngå sannsynlighetsvurderinger på at det sikkert går bra fordi det ikke har skjedd noen ulykke på akkurat denne jobb operasjonen før noen gang. Man kan ikke risikovurdere dette på samme måte som man vurderer sannsynligheten for å få et tre i hodet i det man låser ytterdøra på vei ut av huset.

Du kan argumentere til sjefene om at el-anlegg er uforutsigbare og at det får store konsekvenser mht. personskader ved kortslutning i den aktuelle tavlen. Få det dokumentert inn i avvikssystemet deres

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Peder
Peder

Enig der, men jeg synest det er lite grunnlag å basere en risikovurdering på. Det finnes lysbuebekledning opp til 100 cal, men da er det tenkt at en er direkte eksponert for lysbuen. Når lysbuen oppstår inni en tavle så er det vanskelig å vurdere. Energien og varmen er nå en ting, men hva om dører kommer flyvende?

Energiberegningene er gjennomført iht. en standard der forholdene er definert og til en viss grad forutsigbare. Når den oppstår inni en tavle blir det fort en god del ekstra elementer å ta med i vurderingen. Både som bidrar positivt ved å redusere energien som når personen fremfor tavlen, men også som kan bidra negativt.

Det vil bli gjennomført tekniske tiltak for å redusere energien. Bedriften er klar på at det ikke er akseptabelt å ha så høye nivå, men inntil videre er det nå en gang realiteten.

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)

§ 10. Planlegging av arbeid

Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres:

-

valg av arbeidsmetode,

-

forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig,

-

vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og

-

valg, vurdering og instruksjon av personell.

Funksjonskontroll av elektriske anlegg skal være planlagt etter de samme prinsipper som gjelder for planlegging av arbeid.

Et av tiltakene er å redusere hendelsesenergien, f.eks å koble ut komponenter/utstyr.

Enkelte leverandører har vern med knapp for vedlikehold som gjør at vernet kobler ut raskere.

Om dere ønsker mer info kan jeg anbefale vårt lysbuekurs: 

https://www.trainor.no/cms/Kurs/E-laering/Lysbuefarer-en-innfoering

https://www.wenaas.com/en/our-concepts/industry/what-is-arc-flash

https://www.tranemoworkwear.no/ak...ost/ljusbagen-den-bort-glomda-risken

https://www.tranemoworkwear.no/lysbue

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Bobb
Bobb

ok, da er det to hovedting. Den ene tingen er at ledelsen selv innrømmer at det er uakseptabelt med så høye lysbueenergier og det andre er risikoen for at dørene kommer flyvende.

Da må hovedverneombudet inn i bildet og forby arbeide i dette tavlerommet inntill ledelsen gjør tiltak på de to punktene over.

Det koster penger, men her må det omprosjekteres evt. transformtorstørrelser og dele opp i flere fordelinger evt bytte til kabler med mer motstand, men som fortsatt opprettholder funksjonaliteten på anlegget.

Jeg kjenner ikke til anlegget, er det lavspenning motorstarteranlegg?

Re: Beskyttelse mot lysbue ved høye energinivå

Peder
Peder

Det er lavspennings fordelingstavler, primært til motorer, men også annet utstyr.

De tekniske tiltakene blir å redusere utkoblingstid ved å skifte vern og/eller montere lysbuevern. Å se på transformatorstørrelser og tavledeling er nok ikke aktuelt.

Forbud inntil tekniske tiltak er på plass er det jeg ser på som eneste alternativ i dag. Med åpen kapsling er det ganske greit siden verneutstyret kun er godkjent opp til et visst nivå, men med lukket kapsling må en nok vurdere hvert enkelt tilfelle. Jeg mener at ved så høge verdier så kan ikke utvendig betjening tillates, selv med utstyr som tåler 40 cal.

Utfordringen som da dukker opp er at en ikke får operert anlegget uten å legge det dødt, som har økonomiske konsekvenser for anlegget som er i produksjon. Det er selvsagt en sak vi må ta internt med ledelsen, men det er fint å ha flere meninger om hva slags nivå en skal legge seg på.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor