Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Bruke blå leder som felles jord og Null leder i TN nett

Bruke blå leder som felles jord og Null leder i TN nett

Leif Roger Øxseth
Leif Roger Øxseth

Hei. Før blei der praktisert at det blei lagt ut 2 leder til eks stikkontakter, og så blei jord klemmen på stikk lasker med null klemmen. Alså felles N og Jord ut til kontakter.

Har dette noen gang vert låv, eller har det bare blit praktisert?

Vis vi eks skal bytte alle lysarmaturer i et fjos, må vi bytte kablene da? (Forutsatt om at det er krav til jord i di aktuelle rommene)

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Løsningen du beskriver er ikke tillatt for installasjoner utført etter 1975. Dette følger av Forskrifter for elektriske anlegg (FEA/Rødboka) § 587, revidert ved erstatningsblad nr. 77 - 1975.
Beskrevet som følger i § 587.2.2: Stikkontakter for plugger med 3 stifter skal være tilkoblet ytterleder, N-leder og PE-leder, samt gjengitt i Fig. 5 i samme paragraf (enfase stikkontakt med jord skal tilkobles L, N og PE).

Før 1975 var dette ikke beskrevet konkret i forskriften, FEA.

Utskifting av lysarmaturer regnes som vedlikehold, og medfører normalt ikke at dagens krav må følges.
Kunden bør uansett anbefales å oppdatere installasjonen i henhold til dagens krav. 

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Leif Roger
Leif Roger

Takk for svar. Eg har utskrift av FEA, liggende. Men den slutter på paragraf 575.

Vet du hvor eg kan få tak i di reviderte erstatnings bladene?

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Da har du antagelig originalen fra 1964, og det er denne som er tilgengelig på https://www.nb.no/.

Jeg kjenner ikke til om revisjoner av FEA er offentlig tilgjengelig noe sted, men om du sender epostadressen din til meg (hans.olav.arnesen@trainor.no) kan jeg skanne § 587 og sende denne til deg. 

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

JHS
JHS

Vil det ikke være brudd på §446 og §404 hvis det er montert 2p sikring?

§446 I driftsmessig jordede ledninger (se §404) må det dog ikke anbringes sikringer. I nulledninger som ikke er jordet, må det heller ikke anbringes sikringer unntagen i grenledninger utført som to-ledere

§404 Varig forbindelse med jord av et anleggs drifts-ledninger (heri innbefattet nulledninger) kan bare iverksettes etter særskilt tillatelse av Hovedstyret innhentet gjennom elektrisitetstilsynet. Dog tillates jordforbindelse gjennom jordingsdrosselspoler eller lignende apparater når de utføres således at de ikke med-fører fare eller ulempe for andre anlegg.

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

I "gamle dager" ble det ikke benytta 2-polte vern (ikke krav nå heller, men sterkt anbefalt i Norge).

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

JHS
JHS

Sant det..

I de fleste tilfeller idag er store deler av anlegg fra den tiden oppgradert med topolte vern. (mange som ikke tenker på dette når de oppgraderer anlegg)

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

JHS
JHS

FEA 1963 med oppdateringer er forresten tilgjengelig hos nasjonalbiblioteket (på nett)

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...
Sitat
JHS skrev:

Sant det..

I de fleste tilfeller idag er store deler av anlegg fra den tiden oppgradert med topolte vern. (mange som ikke tenker på dette når de oppgraderer anlegg)

Som nevnt tidligere: Anlegg med PEN til forbrukerutstyr bør absolutt oppgraderes til dagens krav.

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...
Sitat
JHS skrev:

FEA 1963 med oppdateringer er forresten tilgjengelig hos nasjonalbiblioteket (på nett)

Ok, det har jeg ikke funnet. Jeg finner bare originalutgaven uten oppdateringer (som f. eks. erstatningsbladene/tilleggsbladene som kom ut i 1975).

Hvis dette er tilfellet kan man vel ikke søke på alle tilleggsblader for seg (oppdateringer pr år)?
Hvordan finner du dette på nb.no?

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

JHS
JHS

Søk på "Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer".Kan ikke søke på dato for tilleggsblader/endringer nei.Du svarte ikke fullstendig på forrige spørsmål.."Vil det ikke være brudd på §446 og §404 hvis det er montert 2p sikring?"
(disse var skrevet i orginalutgivelsen i 1963.)Altså, i de tilfeller hvor sikringskap er oppgradert med 2p sikring (på 1-fas kurs)

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...

Re: Bruke blå leder som felles jord og Null led...
Sitat
JHS skrev:

Søk på "Forskrifter for elektriske anlegg av 5. desember 1963 med senere endringer".Kan ikke søke på dato for tilleggsblader/endringer nei.Du svarte ikke fullstendig på forrige spørsmål.."Vil det ikke være brudd på §446 og §404 hvis det er montert 2p sikring?"
(disse var skrevet i orginalutgivelsen i 1963.)Altså, i de tilfeller hvor sikringskap er oppgradert med 2p sikring (på 1-fas kurs)

Takk for innspill om siste versjon av FEA på nb.no. Da har vi altså muligheten til å finne både originalutgaven fra 1963, og siste oppdaterte utgave fra 1983 her. Flott :-).

Du har rett i at det ikke skal monteres vern i beskyttelsesleder/PEN-leder. Hovedfokus bør uansett være å oppgradere/skifte ut anlegg fra 60- og 70-tallet med nevnte løsning, men alternativt gjelder vern 1+N.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor