CE merkingCE merking

CE merking

Herr Nilsson
Herr Nilsson

Etter hva jeg har forstått betyr CE merking at produktet kan markedføres og selges i norge. Mitt spørsmål er om det er blitt gjort noen vurderinger om produktet tilfredsstiller nasjonale krav og evt. hvilke krav.

Noen som vet mere detaljer rundt dette?

Re: CE merking

JoakimR
JoakimR

CE merket er vel at det har blitt testet etter en gitt standard (gjelder ikke bare Norge). Øvrige krav om dokumentasjon og kvalitetskriterier finner du her, Forskrift om elektrisk utstyr: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-10-10-1598

Re: CE merking

Re: CE merking

CE-merket betyr kun at produsent går god for at alle relevante myndighetskrav er innfridd.

Produktavdelingen i DSB foretar noen kontroller av elektrisk utstyr, men først og fremst skjer dette med bakgrunn i tips fra markedet (enkeltpersoner og virksomheter).

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor