Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Dårlig prosjektert EL-anlegg - Lastbrytere vs effektbrytere

Dårlig prosjektert EL-anlegg - Lastbrytere vs effektbrytere

Johan Waldeland
Johan Waldeland

Hei.

Vi har fått prosjektert et anlegg som jeg har stusser på da jeg mener det ikke er tilfredstillende sikkerhet forbundet til anlegget slik det er prosjektert i dag.

Det er en 250A effektbryter inn i tavla. Oppstrøms ligger det 3 lastskillebrytere på henholdsvis 100A, 100A og 50A. Avgangen på 50A går til en fast last (ventilasjonsanlegg) så den er OK slik jeg vurderer det. Men avgangene på 100A er begge til variable laster (stikkontaktkurser). Mellom 80-100stk 16A kurser pr avgang.

Man kan da potensielt laste helt opp til 250A gjennom 100A-lastbryter, og man har ingen kontroll på skjevlast da man ikke har kontroll på hvilke laster brukere kobler til ute i felt.

Da jeg gjør prosjekterende oppmerksom på min bekymring vedrørende designet mener de at løsningen er tilfredstillende da de har risikovurdert det dithen at last i anlegget ikke vil være mer en 40-45A basert på nåværende tiltenkt bruk. De refererer videre til at løsningen er ihht "NEK og FEL" som de skriver.

Så kan de godt ha et poeng i at risikovurderingen som er gjort gjør at løsningen kan hjemles en eller annen plass i "NEK og FEL". Men jeg mener allikevel at man ikke kan lage et anlegg på denne måten da bruken fort kan endre seg 10 år frem i tid f.eks.
Slik jeg har vurdert det etter å ha snakket med tavlebyggerfirma som har fått i oppdrag å bygge tavla, samt 3 andre elektroinstallatører i forskjellige firmaer og x-antall EL-ingeniører så er dette en veldig dårlig måte å bygge EL-anlegg på. Men etter å ha lest litt i både NEK 400:2018 og tavlenorm A så finner jeg få knagger å henge løsningen på. Lurer på om du vil gjøre en liten betraktning rundt denne måten å designe elektriske anlegg på, og om du evt kunne sagt noe om hvor i forskrifter/normer slike løsninger omtales? 

Re: Dårlig prosjektert EL-anlegg - Lastbrytere...

Stig
Stig

Men hvem har bestillt de som har prosjektert anlegget?. Kunden må jo stille krav til at de ønsker at alle fasene blir symetrisk belastet i tilfelle. et anlegg med en-fase last som belaster alle fasene blir kjempedyrt, men det er fullt mulig... det blir 1950 Chevrolet løsning bare :) hvis interessert kan jeg sende link til utstyr...

Re: Dårlig prosjektert EL-anlegg - Lastbrytere...

Re: Dårlig prosjektert EL-anlegg - Lastbrytere...

Prosjekterende har ansvar for at anlegget tilfredsstiller FEL. Avgjørende her er krav til beskyttelse i FEL kapittel V, men også § 16; anlegget skal være egnet til den forutsatte bruk. Forutsatt bruk må avklares med kunde.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor