Dimensjonering av hovedsikring i maskintavleDimensjonering av hovedsikring i maskintavle

Dimensjonering av hovedsikring i maskintavle

Arne S.
Arne S.

Hei.

Jeg har en tavle med tre sikringer, en hovedsikring med jfb på 25A og underliggende  C6 3-pol til motor og b6 2-pol til styrestrøm.

Hvordan går jeg fram for å dimensjonere hovedsikringen sett at den ikke allerede var der?

Tar jeg utgangspunkt i at Ib er 6*2 A?

Takk for hjelpen!

Re: Dimensjonering av hovedsikring i maskintavle

Re: Dimensjonering av hovedsikring i maskintavle

Installasjonens overbelastningsvern (hovedvern) dimensjoneres etter "normaleffekten" i anlegget. Vanligvis bør det også tas hensyn til fremtidig utvidelse (ok med 20 % reservekapasitet). For å finne "normaleffekten" benyttes det en sannsynlig samtidighetsfaktor.

For installasjonen du beskriver vil samla effekt ligge nær motorens effektuttak ved normal drift. Forslag til fremgangsmåte, for valg av kabel og vern til motorkurser, er gitt på side 354 i Montørhåndboka NEK 400:2018. Tilsvarende er dimensjonering av hovedvern vist på side 133 i samme bok.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor