Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Dokumentasjon til samsvarserklæring.

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Dokumentasjon til samsvarserklæring.

Kjetil Haugen
Kjetil Haugen
I NEK 401:2001, Dokumentasjon i henhold til FEL og NEK 400, er det et eksempel på liten servicejobb med montering av to stikkontakter på eksisterende kurs. KAR- analysen ender på 23 poeng og dokumentasjonsnivå A.
Er det meningen at en slik jobb krever samme dokumentasjonsnivå som for eksempel en komplett boliginstallasjon?

Re: Dokumentasjon til samsvarserklæring.

Forumleder
Forumleder
I prinsippet er dette riktig, men utvidelsen blir i dette tilfelle svært enkelt og begrenset når utvidelsen er så liten.

Krav til dokumentasjonen i henhold til FEL er følgende:

1. En beskrivelse av anlegget (For enkle anlegg er det tilstrekkelig med en kursfortegnelse) Dersom kursfortegnelsen fra før er ok behøver man ikke gjøre noe med den, eventuelt kun tilføye utvidelsen.

2. Liste over anvendte normer (framgår av en samsvarserklæring som alltid
skal medfølge)

3. Resultat av beregninger og risikobetraktninger. (Som beregning kan
makslegndetabeller/vern benyttes. For enkle anlegg er vurdering av risiko ikke nødvendig).

4. Resultat fra sluttkontroll. (Man skal da kontrollere at utvidelsen er i
henhold til NEK 400, og man må måle kontinuitet på jordleder tilbake til hovedjordskinne. Ca 32 % av kontrollerte anlegg mangler jord en eller flere steder der jord er et krav)


514.5 Dokumentasjon

514.5.1
Der hvor det er aktuelt skal det utarbeides dokumentasjon i samsvar med NEK EN 61346-1 og NEK EN 61082-serien, hvorav spesielt skal fremgå:

- Type og sammensetning av kretsene (type uttak som forsynes, antall ledere og ledertverrsnitt, forlegningsmåte).
- Karakteristika som er nødvendige for å identifisere utstyr som ivaretar vern, utkobling og frakobling, samt angir plassering av slikt utstyr.

For enkle installasjoner kan likevel nødvendige opplysninger være gitt i en kursfortegnelse eller lignende.

En måte å gjøre dette på er å fylle ut følgende skjema, se link.

Dokumentasjon elektrisk installasjon.doc

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor