Driftslederansvar høyspentanlegg under byggingDriftslederansvar høyspentanlegg under bygging

Driftslederansvar høyspentanlegg under bygging

LES

Vi holder på å bygge ett omfattende høyspentanlegg på fjellet. 

I den forbindelse så oppstår det problematikk rundt FSE og driftsleder rollen.

Det kan teoretisk oppstå induserte spenninger i kabler og f.eks lynnedslag i jordingsanlegget, og således vil FSE være gjeldene.

Utbygger / eier har ikke etablert noen driftsorganisasjon.

FSE retter seg mot Eier / Driver eller blir det opp til oss som entreprenør å etablere en driftsorganisasjon med Driftsleder / LFS / LFK under utbygging av anlegget?

Re: Driftslederansvar høyspentanlegg under bygging

Re: Driftslederansvar høyspentanlegg under bygging

Eier har et overordnet ansvar også i byggeperioden, ref. FSE § 3 med veiledning, uansett om arbeidet utføres med egne ansatte eller av en ekstern virksomhet.

I veiledningen til § 9 i FEL fremkommer bl.a. følgende: I prosjekterings- og utførelsesfasen av et anlegg anses byggherre å være eier av anlegget.

Jeg ser ikke grunnlag for at dette stiller seg annerledes i henhold til FEF, som gjelder for spørsmålstillingen din.

Hvis dere ikke kommer til enighet med deres oppdragsgiver kan dette taes opp med Elsikkerhetsavdelingen hos DSB, ved seniorrådgiver Gard Bonner, Forebygging og sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor