Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatørElektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Øyvind

Hei.

Jeg har noen spørsmål ang hva elektrikere og automatikere har lov til å gjøre om de jobber i en bedrift uten installatør.

Idag jobber jeg på en fabrikk her vi er ca 400 ansatte. Det er mye elektrisk arbeid som foregår her, både ny installering og vedlikehold. Dette har vært en liten texas fabrikk der loven ikke har hatt så mye å si. 

Vi har et lokalt elektrikerfirma med installatør som vi bruker. I mange sammenhenger har det blitt nevnt at vi gjør arbeid som vi ikke har lov til å gjøre. Dette er selvfølgelig noe vi ønsker å endre på, og jeg har dermed fått ansvaret for å få opp en avtale der det går frem hva de ulike partene skal/kan gjøre. 

Det som kommer frem i FEK er ganske klart om hvilken kompetanse den med ansvaret for anlegget skal ha. Men hvordan blir dette når den med det faglige ansvaret er ansatt i et annet firma? Hva kan vi som er ansatt på fabrikken gjøre?

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Hvis dere ikke har faglig ansvarlig i virksomheten, som tilfredsstiller FEK § 7 1. ledd (minimum teknisk fagskole elektro og 3 års relevant praksis), kan elektrikere/automatikere kun utføre drift og vedlikehold.

Se avklaring på side 10 her;  https://www.dsb.no/globalassets/d...et-magasinet/2017_elsikkerhet-89.pdf.

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Øyvind
Øyvind

Paragrafen du referer til er jo kravene for å avlegge installatørprøven. Kan man sitte med det faglige ansvaret for egen bedrift om man ikke har tatt prøven, men fyller utdanning og erfaringskravene?

Den linken fikk jeg ikke til å funke.

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Ja, man kan sitte med det faglige ansvaret for alt arbeid (bygging, drift og vedlikehold) utført hos egen arbeidsgiver hvis man tilfredsstiller FEK § 7 1. ledd.

FEK § 7 2. ledd (installatør) omfatter også rett til å stå som faglig ansvarlig for alt arbeid utført hos tredjepart (hos kunder).

FEK § 7 3. ledd (elektriker/automatiker) omfatter kun rett til å stå som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold hos egen arbeidsgiver.

Uansett må virksomheten registreres i Elvirksomhetsregisteret i henhold til FEK § 3.

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

øyvind
øyvind

Takker for svar. Må bare stille et spm til. I paragraf 3 står det avslutningsvis: Registreringsplikten gjelder ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, anlegg i egen bolig og fritidsbolig eller er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.

Går vi under dette og dermed ikke er registreringspliktig? Vi er jo en fabrikk og jobber kun på denne. Altså egne forsyningsanlegg

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

LES
Lars Eirik Salte
Sitat
øyvind skrev:

Takker for svar. Må bare stille et spm til. I paragraf 3 står det avslutningsvis: Registreringsplikten gjelder ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, anlegg i egen bolig og fritidsbolig eller er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.

Går vi under dette og dermed ikke er registreringspliktig? Vi er jo en fabrikk og jobber kun på denne. Altså egne forsyningsanlegg

Med forsyningsanlegg så menes det typisk nettselskap.

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Lars Erik har rett; forsyningsanlegg reguleres av FEF, og ikke FEL som gjelder for anleggene hos dere.

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Øyvind
Øyvind

Har diskutert dette med vedlikeholdssjef og teknisk direktør. I registreringsplikten på lovdata står det "er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn". De mener vi ikke trenger å registrere oss pga det. 

Ref lovdata: Registreringsplikten gjelder ikke den som kun utfører arbeid knyttet til egne elektriske forsyningsanlegg, anlegg i egen bolig og fritidsbolig eller er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.

Mulig jeg ikke skjønner dette med registreringsplikten helt, men det jeg legger merke til er den dokumentasjon som skal foreligge når du driver med elektrisk arbeid som utdanning, erfaring, kurs osv. Det er ikke registrert på noen av oss som jobber på el/aut. Ser jo også at det er straffbart å gjøre elektrisk arbeid om du er registreringspliktig.

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Re: Elektrisk arbeid i bedrifter uten installatør

Ok, du har ikke nevnt før at dere er pålagt å ha lokalt elektrisitetstilsyn.
Formålet med Elvirksomhetsregisteret (med hensyn til arbeid utført av egne ansatte, i virksomhetens egne elektriske anlegg) er å gi tilsynsmyndigheten en oversikt over sine tilsynsobjekter. DSB vil allerede ha dere i sine oversikter, ut i fra det du beskriver.

Uansett er virksomheten deres underlagt andre krav i FEK, og må ha relevante instrukser/rutiner/prosedyrer relatert til hvordan myndighetskravene blir gjennomført i deres virksomhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor