Elektroforetak med innleid arbeidskraftElektroforetak med innleid arbeidskraft

Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Snipp
Snipp

Dersom man registrerer et elektroforetak i Brreg, og eieren av foretaket er registrert i el-virksomhetsregisteret. Eieren har all formel kompetanse i orden for å kunne drive et elektroforetak.

Arbeidskraften som blir utført i ovenfornevnte foretak baserer seg på innleie av et eksternt enkeltmannsforetak hvor den ansatte har Gr L, nødvendig kompetanse og gyldig FSE opplæring . 

Enkeltmannsforetaket fakturerer kunden direkte eller via elektroforetaket.

Ser man bort ifra regelverket som sier at installatøren skal ha sitt hovedvirke i selskapet og han skal være tilgjengelig innenfor selskapets normale arbeidstid.

Hvilke utfordringen vil man risikere å møte på?

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Dette er helt klart i strid med FEK § 5 og Arbeidsmiljøloven.

Det kan få konsekvenser om DLE oppdager avviket ved en systemrevisjon av elektroforetaket. Størst konsekvens kan det bli for elektroforetaket, og for daglig leder/faglig ansvarlig, om det skjer en ulykke hvor montøren er innblandet. Dette kan i verste tilfelle medføre en stor bot for elektroforetaket (= konkurs?), og bot/fengsel for den ansvarlige i virksomheten.

Se §§ 16 og 17 her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.
Se også her https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28.
 

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Snapp
Snapp

Hva gjør bemanningsbyrå?

Er ganske mange av de nå. Har alle de egen installatør?

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

FEK § 5 regulerer ikke utleie, men innleie. Det er elektrovirksomheten som leier inn som kan bli stilt til ansvar hvis regelverket ikke følges.

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Frank Bentzen
Frank Bentzen
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Dette er helt klart i strid med FEK § 5 og Arbeidsmiljøloven.

Det kan få konsekvenser om DLE oppdager avviket ved en systemrevisjon av elektroforetaket. Størst konsekvens kan det bli for elektroforetaket, og for daglig leder/faglig ansvarlig, om det skjer en ulykke hvor montøren er innblandet. Dette kan i verste tilfelle medføre en stor bot for elektroforetaket (= konkurs?), og bot/fengsel for den ansvarlige i virksomheten.

Se §§ 16 og 17 her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.
Se også her https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28.
 

Hei,

Det som er avgjørende her er vel hvorvidt det er snakk om en "begrenset periode"?
FEK-§5 "Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode"

Men om det viser seg at dette har pågått over tid så er det nok langt på kanten slik du sier.

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Ja, virksomheten som leier inn må forholde seg til FEK § 5 med veiledning.

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Snapp
Snapp

FEK viser vel egentlig bare til arbeidsmiljøloven? Den har ingen ekstra krav? 

Varigheten er en sentral ting her. Det er vel varigheten som er firma leier inn som er begrensende? Ikke varigheten en selv leier seg ut? Siden det er innleie og ikke utleie som er problemet.

Altså dette enkeltmannsforetaket kan leie seg ut for eksempel 6 måneder til et firma, så 6 måneder til annet firma og så 6 måneder til et tredje firma?

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Du beskriver dette rett.

Innleier må forholde seg til FEK § 5, som viser til krav i Arbeidsmiljøloven. Et elektrofirma som vurderer innleie bør også forholde seg til veiledningen til FEK § 5.

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Lurifax
Lurifax
Sitat
Frank Bentzen skrev:

Hei,

Det som er avgjørende her er vel hvorvidt det er snakk om en "begrenset periode"?
FEK-§5 "Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode"

Men om det viser seg at dette har pågått over tid så er det nok langt på kanten slik du sier.

FEK 2013 §5: Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er
tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-9, § 14-12, § 14-13 eller øvrig lovgivning.

Arbeidsmiljøloven § 14-12. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

Arbeidsmiljøloven § 14-13. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer
innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter
mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier.

En montør som etablerer et enkeltmannsforetak kan vel ikke anses å være innen de samme fagområder, i og med at foretaket ikke selvstendig kan utføre arbeid på elektriske anlegg, da det ikke tilfredsstiller FEK §§ 3 og 7.
Tidsperspektivet på utleie/innleie har ingen betydning.

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Re: Elektroforetak med innleid arbeidskraft

Jeg følger ikke resonnementet ditt her. Selvfølgelig er det snakk om virksomheter innenfor samme fagområde.

Som nevnt tidligere forholder jeg meg til innleie, ikke utleie.
Veiledningen til FEK § 5 er mest relevant i denne sammenhengen.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor